Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun!

Anadolu - Fen ve Teknoloji Lisesinde Eğitim

Lise, akademik olarak başarılı, iş hayatının beklediği becerileri edinerek üretken bir vatandaş olma yolunda ilerledikleri yıllardır.

Maya Anadolu-Fen ve Teknoloji Liselerimiz, uluslararası geçerliği olan GCSE ve A Level, üniversite sınavına hazırlık programları aracılığıyla öğrencilerini Türkiye’de ve dünyadaki seçkin üniversiteler için hazırlayan akademik olarak seçkin okullardır. 

Liselerimizde öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sanat ve spor alanlarındaki potansiyellerini gerçekleştirmelerine de odaklıyız. Okullarımızdaki ölçme ve değerlendirme uygulamaları, her bir öğrencimizin akademik profilini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu sürecin sonunda her bir öğrencimizin ilgi ve yetenekleri ile uyumlu bir eğitim programı oluşturabiliyor, potansiyellerini gerçekleştirmelerine katkı sağlıyoruz.

Uluslararası Bağlantılar

Maya olarak öğrencilerimizin hem lise öğrenimleri boyunca hem de mezuniyetlerinin ardından yüksek öğrenimleri için yurt dışındaki seçkin liselerde ve üniversitelerde deneyim kazanmalarını önemsiyoruz.

Bu deneyimlerin öğrencilerimizin bütüncül yaşam becerilerini artıracağına inanıyoruz. Bu doğrultuda okulumuzda akredite uluslararası programlar uyguluyoruz. Bununla birlikte öğrenimlerini yurt dışında sürdürmek isteyen öğrencilerimizi deneyimleri ile yönlendiren uluslararası bir ofisimiz de bulunmaktadır.

Lise öğrencilerimiz, ulusal programımız yanı sıra IGCSE Programı ve A-Level Diploma Programı konusunda dünyanın en deneyimli kurumlarından biri olan Oxford AQA tarafından sunulan sertifika ve diploma programlarına da dahil olabiliyorlar. İngiltere kaynaklı lise programı GCSE (General Certificate of Secondary Education) kapsamında öğrencilerimiz İngilizce sunulan English as a Second Language, Biology, Physics, Chemistry ve Mathematics ders içeriklerini öğreniyorlar. GCSE, dokuz ve onuncu sınıf öğrencileri için dünyanın en çok bilinen uluslararası yeterliklerinden birisidir. Pek çok uluslararası seçkin lise ve üniversite tarafından tanınırlığı bulunmaktadır. Lise öğrencilerimiz ilk iki yılın ardından katıldıkları sınavlarda başarı elde ederek A Level Diploma Programına geçiş yapıyorlar. A Level Diploma Programından mezun olan öğrencilerimiz dünyanın en seçkin üniversitelerinden kabul alıyor.

IB Diploma Programı (DP) nedir?

IB Diploma Programı (DP), 16 ila 19 yaşları arasındaki öğrencileri üniversitede ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, final sınavlarının bulunduğu, akademik olarak zorlayıcı ve dengeli bir eğitim programıdır. Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, dünyanın önde gelen üniversitelerinden takdir ve saygı görmektedir.

Daha fazla bilgi için IB resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz www.ibo.org

What is the IB Diploma Programme?

The IB Diploma Programme is an academically challenging and balanced programme of education, with final examinations, that prepares students aged 16 to 19 for success at universityand in life beyond. It has been designed to address the intellectual, social, emotional and physicalwell-being of students. The programme has gained recognition and respect from the world’sleading universities.

For further information you can visit IB official website www.ibo.org

 
IB Policies
 
IB Politikaları

Lise öğrencilerimizin farklı yaşam becerileri edinmeleri, dünyayı tanımaları, kültürler arası etkileşimlerini güçlendirmelerini önemsiyoruz. Bu doğrultuda kurduğumuz Uluslararası Ofisimiz öğrencilerimizin belirli bir süreliğine farklı ülkelerin liselerinde öğrenim görmeleri, lise mezuniyetinin ardından seçkin yurtdışı üniversitelerine kabul almaları için çalışmaktadır. Öğrencilerimiz hem lise değişim hem de üniversite kabul çalışmaları çerçevesinde uluslararası ofisimizden rehberlik ve yönlendirme alıyorlar. Emek verdikleri topluma hizmet çalışmaları belgelerinden, yaptıkları stajlardan, okudukları kitapların listesinden, aldıkları eğitimlerin sertifikalarından, katıldıkları stüdyo çalışmalarından, referans mektuplarından, kişisel gelişim seminerlerine katılım belgelerinden, IELTS ya da TOEFL Sınav Sonuçlarından, üniversite sınav sonuç belgesinden oluşan portfolyo dosyalarını hazırlayıp hedefledikleri lise değişim programına ya da üniversiteye başvurularını yapıyorlar.

Uluslararası bağlantılarda eğitim yolculuklarını yurtdışı üniversitelerinde sürdürmek isteyen 12. sınıf öğrencilerimize, Turkey Based Semester adlı uygulamamızdan yararlanma olanağı sunuyoruz. Bu uygulama ile öğrencilerimiz, yurtdışındaki seçkin üniversitelerde eğitim öğretim yılının ilk döneminde sunulan Physics, Mathematics, Business Intelligence Technologies, The English Language, Business Communication gibi giriş derslerine çevrim içi olarak katılıyor, değerlendirme sınavlarına katılıyorlar. Öğrencilerimizin başarıları ve başarıları doğrultusunda aldıkları krediler European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) tarafından tanınıyor ve garanti altına alınıyor. Öğrencilerimiz sistemin geçerli olduğu seçkin üniversitelere kabul aldıklarında başarılı oldukları derslerden muaf olabiliyorlar. Böylece daha kısa bir süre içinde mezun oluyorlar.

Vize Haftası Uygulamaları

Lise öğrencilerimiz, sınıf geçme sistemine bağlı olarak haftalık ders saatine bakılmaksızın tüm derslerden dönemde iki adet yazılı sınava giriyorlar. Okulumuzda bu sınavları farklı tarihlerde yapmak yerine güz döneminin ilk sınav döngüsünü Kasım ayının ilk haftasına, ikinci sınav döngüsünü ise Ocak ayının ilk haftasının içine yerleştiriyoruz.

Vize Haftası Uygulaması adını verdiğimiz bu uygulama ile okul yaşamı içindeki sınav periyodunu azaltmayı, öğrencilerimizin öğretmenlerinden alabilecekleri bireysel desteği artırmayı, öğrencilerimize sınav için birlikte çalışabilme olanağı sunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaçlarımız doğrultusunda vize haftası uygulamasında öğrencilerimiz öğleden önce ilk, öğleden sonra ikinci olmak üzere günde 2 sınava giriyorlar. İlk sınav saatine kadar öğretmenlerinden destek alıyorlar, arkadaşları ile birlikte çalışıyorlar, bireysel çalışıyorlar ve sınava giriyorlar. Bu döngü öğleden sonra gerçekleşen sınav için de tekrarlanıyor.

Öğrencilerimiz odaklı kalabildikleri sınav haftası uygulamasından akademik başarı bağlamında avantaj elde ediyorlar.

Etkililiğini ölçemediğimiz hiçbir şeyi yönetemeyeceğimizi, geliştiremeyeceğimizi ve değiştiremeyeceğimizi biliyoruz. Bu bilinç doğrultusunda dokuzuncu sınıf düzeyinde tüm derslerden aylık, üniversite sınavlarına hazırlık kapsamında onuncu sınıftan itibaren tüm derslerden dönüşümlü olarak haftalık ve aylık ölçme ve değerlendirme uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamaların yanı sıra öğrencilerimizin üniversite sınav deneyimini içselleştirmeleri için sınıf düzeyi arttıkça katıldıkları Temel Yeterlik Testi ve Alan Yeterlik Testi sayısı da artmaktadır. 12. Sınıf öğrencilerimiz haftalık olarak hem AYT hem de TYT denemelerine katılıyorlar. Ölçme ve Değerlendirme Birimimiz tarafından değerlendirilen sınav sonuçları doğrultusunda öğrencilerimize bireysel ve grup olarak akademik destek sunuyoruz.

Akademik destek çalışmalarını, kişisel ihtiyaçlara göre yürütmenin ve mentör desteği ile takip etmenin yararlarını gözlemliyoruz. Lisemizde öğrencilerimizin bir önceki hafta öğrendikleri içerikleri ne kadar içselleştirdiklerini görmek amacıyla hafta başında “haftanın analizi” adını verdiğimiz uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Ölçme ve Değerlendirme Birimimizin hazırlamış olduğu gelişmiş raporlar aracılığıyla her bir öğrencimizin neyi, ne zaman, ne derinlikte öğrenmesi gerektiğine karar veriyoruz. Bu karar doğrultusunda hafta sonlarında öğrencilerimizi akademik ihtiyaçları doğrultusunda destek programlarımıza dahil ediyoruz. Mentör öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz için hazırlanan kişiselleştirilmiş bir rehberlik ve çalışma planı ile öğrencilerimiz hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyorlar.

Asimetrik İnovasyon Atölye Çalışmaları

Toplumlar pek çok üründe ve hizmette inovasyon yaptıkça ve teknoloji geliştikçe bu teknolojilerden anlayan ve sorunlara uygulamalı çözüm önerisi getirebilen uzman ihtiyacı da artmaktadır. Maya olarak bu olgunun farkındayız ve öğrencilerimize küresel inovasyon çağında başarılı olabilecekleri uygun zeminler hazırlıyoruz.

Asimetrik İnovasyon Atölyemiz de bu öğrenme ve çalışma ortamlarından sadece biri. Akademik olarak uyaran zenginliğine sahip atölyemizde öğrencilerimiz, bir yandan akademik içerikleri öğrenirken bir yandan da ilgilerini keşfediyor, iş birliği içinde çalışıyorlar. Bilimsel yöntemlerin günlük yaşamda bir arada çalışarak sorunlarımıza çözümler bulduğuna şahitlik ediyorlar. Akıllı ev, barınak, sera, diyetisyen, elektromanyetik fırlatma sistemi, kortizonsuz egzema kremi, aktif karbon pil öğrencilerimizin üzerinde çalıştıkları projelerden sadece birkaçı…

Üniversite Sınavına Hazırlık

Üniversite sınavına hazırlık çalışmalarına ilişkin kişiselleştirilmiş ve öğrenci merkezli yaklaşımımız öğrencilerimizin kendi güçlü ve geliştirmeleri gereken alanlarını belirlemelerine yardımcı olarak, ülkemizde ve dünyada yer alan seçkin üniversitelere yerleşmelerini sağlıyor. Üniversite sınavına hazırlık sürecini, başarı için hazırladığımız bir ekosistem olarak görüyoruz. Alanlarında uzman öğretim kadrosu, mentörlük sistemi, üniversite destek eğitim programı, tamamlayıcı ve geliştirici ölçme değerlendirme sistemi bu ekosistemin temel öğeleridir.

Üniversite sınavına hazırlanma yolculuğunda öğrencilerimize, alanlarında uzman öğretmenlerimiz bilgileriyle, deneyimleriyle, tutkularıyla eşlik ediyorlar. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin liderliğinde yürütülen 45 ders saatlik uyarlanabilir programa, 10 ders saatlik bireysel ve küçük gruplar şeklinde yürütülen etüt programına ve Cumartesi günleri yürütülen 6 ders saatlik soru çözüm programına katılıyorlar. Nicel olarak verilen bu hazırlık programında öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle hem akademik ders içeriklerine ilişkin çalışmalarda bulunurlarken hem de zaman yönetimi, sınav teknikleri, stres yönetimi, not alma ve içerik tekrar teknikleri konularında da engin deneyimlerini paylaşıyorlar.

Üniversite sınavına rahat bir şekilde katılabilmeleri için 12. sınıf öğrencilerimizin sınav deneyimi edinmelerini önemsiyoruz. Bu nedenle sınava hazırlık sürecinde öğrencilerimiz 15’i Türkiye, 50’si Ankara geneli olmak üzere toplamda 65 TYT ve AYT denemesine katılıyorlar. Hazırlık sürecinde her bir öğrenciye özel kişiselleştirilmiş ölçme, değerlendirme ve geri bildirim uygulamalarımızla tüm öğrencilerimizin hedeflerine adım adım ilerlemelerini sağlıyoruz. Deneme sınavları sonucunda hazırladığımız bireysel raporlar, öğrencilerimizin hedeflerine olan yakınlıklarını belirliyor, öğrenmeleri gereken en küçük öğrenme parçalarını Maya Üniversite Sınavına Hazırlık Destek Eğitim Programımızda bireysel ve küçük gruplar halinde ele alıyoruz.

Üniversite Sınavına hazırlık süreci öğrencilerimizi, aileleri, öğretmenleri kısaca tüm paydaşları zorlayan bir süreçtir. Bu süreçte en çok zorlanan ne yazık ki öğrencilerimiz oluyor. Yeni nesil soruları anlamak ve çözmek, sınav baskısını yönetmek, arkadaşları ile yeterince vakit geçirememek, masa başında kilo almak öğrencilerimizin yönetmek zorunda oldukları zorluklardan sadece birkaçı. Maya’da mentörlük uygulaması, çocuklarımızı anlamak, onlara bilişsel, duyuşsal, sosyal ve fiziksel olarak destek vermek kısaca hedeflerine ulaşana kadar onlara rehberlik etmek için geliştirildi. Mentör öğretmenlerimiz, öğrencilerimize kişiselleştirilmiş bir rehberlik hizmeti sunuyorlar. Öğrencilerimiz, özel bir ders öğretmeninden görebilecekleri birebir ilgiyi, takibi ve yönlendirmeyi buluyorlar. Birlikte gerçekçi hedefler belirleyerek, akıllı çalışma stratejileri ile hedeflerine ulaşıyorlar.

Üniversite sınavına hazırlık, sürekli takip ve öğrenciye özel öğrenme faaliyetlerini yoğun bir şekilde içeren bir süreçtir. Ölçme ve Değerlendirme Birimimizin hazırladığı raporlar ve mentör öğretmenlerimizden gelen geri bildirimler doğrultusunda hafta içi her gün iki ders saati öğrencilerimizle ek çalışmalar yapıyoruz. MÜDEP adını verdiğimiz bu çalışma programında, en fazla 3 öğrenci olmak koşulu ile öğrencilerimizin tamamlamaları ya da öğrenmeleri gereken en küçük öğrenme parçalarını masa başında ele alıyor, öğrencilerimizin herhangi bir dersten konu eksiği kalmayana kadar çalışıyoruz. Bu süreçte branş öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve mentör öğretmenlerimiz de öğrencilerimize deneyimlerini sunarak eşlik ediyorlar.

Geleceği Üreten Gençler

Eğitimin temel amacı üretken bir vatandaş olabilmeleri için bireyleri topluma kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda lisemizde öğretmenlerin anlattığı öğrencinin dinlediği dersler yerine, öğrencilerimiz öğrenme sürecinin temel aktörleridir. Öğrencilerimiz hipotez yazıyorlar, deneyerek hipotezlerin doğruluğunu test ediyorlar, şiir yazıyor arkadaşlarına okuyorlar, kod yazıyor robotlara hareket veriyorlar.

Bu eğitim anlayışını Arte Scienza adını verdiğimiz sertifika programında da yaşatıyoruz. Kişisel Gelişim Seminerleri, Dört Yılda Dört Kamp, Stüdyo Dersleri, Topluma Hizmet Çalışmaları Arte Scienza Sertifika Programı kapsamında öğrencilerimizin katıldıkları uygulamalar arasındadır. Öğrencilerimiz etkin katıldıkları her bir çalışmanın ya da uygulamanın ardından sertifikasını alıyor ve portfolyosunu zenginleştiriyorlar.

Lisemizde öğrencilerimizi, ilgili ve yetkin oldukları alanlarda derinlemesine çalışma yapmaları için yönlendiriyoruz. Onlara Medya ve İletişim, Bilişim Teknolojileri, Gastronomi, Sanat-Tasarım, Dans, İletişim Sanatı, Sahne Sanatları gibi alanlarda derinlemesine çalışmalar için öğrenme ortamları/stüdyolar oluşturduk. Öğrencilerimiz de kendilerini yetkin hissettikleri alanda çalışıyorlar. Ancak bunun için istedikleri ve kendilerini yeterli hissettikleri alana yerleşebilmek için öğretmenlerimizden ve alan uzmanlarından oluşan jüriyi etkilemeleri gerekiyor. Kabul aldıktan sonra alan uzmanları ile çalışmalarına başlıyorlar.

Lise öğrencilerimizin sınıflar düzeyinde birkaç gün de olsa gece gündüz birlikte vakit geçirmelerini, anılar biriktirmelerini, 21.yüzyıl becerilerine ilişkin çalışmalar yapmalarını, ailelerinden ayrı kaldıkları birkaç günde hayat becerileri bağlamında kendi başlarına neler yapabildiklerini gözlemlemeyi önemsiyoruz. Bunun için öğrencilerimizle 4 yılda 4 kez kamp yapıyoruz. Tüm öğrencilerimiz kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra sertifikalarını almaya hak kazanıyorlar.

Yaşam boyu öğrenme ilkesi gereği kişisel gelişimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu her fırsatta öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Rekabetçi iş dünyasının gereksinimlerini de vurgulayarak kazanılan her bir becerinin kendilerine avantaj sağlayacağını da bilmelerini istiyoruz. Bu doğrultuda farklı sektörlerden pek çok uzman eğitimci ve iş insanı ile öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Öğrencilerimiz katıldıkları her bir seminerin ardından sertifikalarını alıyorlar.

Maya’da öğrencilerimizin toplumsal duyarlılık ve farkındalık kazanmaları, iş birliği, dayanışma, iletişim ve öz değerlendirme becerilerini güçlendirmek amacıyla topluma hizmet çalışmaları gerçekleştirmeyi çok önemsiyoruz. İnsanlara, hayvanlara ve doğaya destek bağlamında gerçekleştirdiğimiz topluma hizmet çalışmalarında öğrencilerimiz, bazen bir köy okulunu fiziksel olarak yenileme çalışmalarına katılıyor, bazen de hayvan barınağındaki hayvan dostlarımıza yiyecek topluyorlar.

Anadolu - Fen ve Teknoloji Lisesi Yerleşkeleri

Ayrıcalıklı olmak Mayamızda var!