Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun!

Bütüncül Gelişim Modeli

Çocuğun Her İhtiyacına Saygı Duyan Gelişim Modeli

Çocuklarımızın kazandıkları hayat başarısının bir ömür boyu sürdürülebilir olması için, bütün ihtiyaçlarının dengeli olarak geliştirilmesi çok önemli. Biz de bunun farkındayız. Bundan hareketle Maya’da bilimsel bakışı deneyimimizle canlandırdık.

Entelektüel Gelişim

Entelektüel gelişim; temelde çocuklarımıza içinde yaşadıkları dünyayı anlamalarına yardımcı olan, yaşam boyu mutlu ve başarılı bireyler olmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerin toplamıdır. Çocuklarımızın geleceğin dünyasında fark yaratabilmesi,  kendiliklerini fark etmesi, mutlu ve verimli bir birey olarak kendilerini gerçekleştirmesi için entelektüel gelişim önemlidir.

Bu nedenle Maya’da çocuklarımızın düşünmelerini ve keşfetmelerini sağlıyor, bilişsel gelişimleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırıyor, geliştiriyoruz.

Öğrenmeye ilişkin olarak 20. yüzyılın kavramları açıklama amaçlı parçacı yaklaşımı, yerini bütünleşik zihin modeline bırakmış durumdadır. Gerçek yaşamda kavramlar iç içedir. Tematik öğrenme yaklaşımı ile çocuklarımız, farklı disiplinlere ait kavramları tanıdıkları bir tema ile ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele almayı öğreniyorlar.

Okul öncesi programımızda tematik öğrenme bir yaşam biçimine dönüşüyor. Farklı derslere ait içerikler; çocuklarımızın kendi yaşantılarından tanıdıkları temalar ve prososyal davranışlarla ilişkilendirildiğinde, çok daha eğlenceli ve kalıcı bir şekilde öğreniliyor. Belirlenen temalara ilişkin aylık alan gezileri, tema sergileri, şenlikleri, tiyatro gösterileri ve mutfak etkinlikleri ile müfredat içerikleri anlam kazanıyor. Tema kapsamında gerçekleştirilen disiplinlerarası çalışmalar ile de çocuklarımız masalarında oturup sadece dinlemek yerine etkin katılımcı oluyor, sorguluyor, fikirleri tartışıyor, araştırma yapıyor, sorun çözüyorlar. Bireysel, grup ve eşli çalışmalar aracılığıyla iletişim, eleştirel düşünme ve karar verme becerileri de gelişiyor.

Eğitimin; standart testlerde başarılı olabilmeleri için çocuklarımıza salt bilgi yüklemek olmadığının farkındayız. Bunun; öğrenmeyi geliştirmeye ve hatta akademik performansı iyileştirmeye yönelik sürdürülebilir bir yaklaşım olmadığını söyleyebiliriz. Öğrenme, her öğrencinin kendi yaşam deneyimleri ile bağlam kurulduğunda çok daha güçlü olmaktadır. Bu nedenle ilkokul bölümümüzde Maya’ya özgü Tematik Disiplinlerarası Hayat Bilgisi Programımızı uyguluyoruz. T-Maya ile çocuklarımız masalarında oturup sadece dinlemek yerine etkin katılımcı oluyor, sorguluyor, fikirleri tartışıyor, araştırma yapıyor, sorun çözüyorlar. Bireysel, grup ve eşli çalışmalar aracılığıyla iletişim, eleştirel düşünme ve karar verme becerileri de gelişiyor. Bunun bir örneği olarak okul koridorlarımızda okulumuzun kullandığı enerji miktarını gözlemleyen, sürdürülebilir bir doğal yaşam için kullanılan enerji miktarını azaltmak için çözüm arayan ilkokul çocuklarımızı görürseniz şaşırmayın.

 

Akademik destek çalışmalarını kişisel ihtiyaçlara göre yürütmenin ve mentör desteği ile takip etmenin yararlarını gözlemliyoruz. Çocuklarımızın bir önceki hafta öğrendikleri içerikleri ne kadar içselleştirdiklerini görmek amacıyla hafta başında “haftanın analizi” adını verdiğimiz uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Ölçme ve Değerlendirme Birimimizin hazırlamış olduğu gelişmiş raporlar aracılığıyla her bir çocuğumuzun neyi, ne zaman, ne derinlikte öğrenmesi gerektiğine karar veriyoruz. Bu karar doğrultusunda hafta sonlarında çocuklarımızı akademik ihtiyaçları doğrultusunda destek programlarımıza dahil ediyoruz. Mentör öğretmenlerimiz tarafından çocuklarımız için hazırlanan kişiselleştirilmiş bir rehberlik ve çalışma planı ile çocuklarımız hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyorlar.

Merkezinde öğrenme ve öğretme mutluluğu yaklaşımı olan Oxford Uluslararası İlkokul Programı, dünyada 25 okulda, ülkemizde ise sadece Maya’da uygulanmaktadır. Program aracılığıyla çocuklarımız Oxford English, Oxford Science, Oxford Math, Oxford Well Being, Oxford Global Skills ve Oxford Computing ders içerikleri ile karşılaşıyorlar. Ulusal İngiliz müfredatını da destekleyen araştırmalara dayalı, tutarlı ve uyumlu Oxford Uluslararası Programı’mız çocuklarımız için istikrarlı bir gelişim fırsatı sunuyor. Çocuklarımız bir yandan fen ve matematik alanlarına özgü İngilizce kavram bilgisine ve becerilere hakim olurlarken bir yandan da beden, zihin ve ruh dengesi içinde proje tabanlı çalışmalarda görev alıyorlar. Haftalık çalışma programının üçte birlik bir bölümünde İngilizce’ye maruz kalan çocuklarımız İngilizce dil becerilerinde (dinleme, anlama, yazma ve konuşma) üstün performans sergiliyorlar.

Maya’da okul öncesi çocuklarımız yaşam boyu öğrenme yolculuklarının ilk adımlarını Oxford Uluslararası Erken Yıllar Programı ile atıyorlar. Program aracılığıyla çocuklarımız Oxford English, Oxford Little Scientists, Oxford Math, Oxford Little Artists ders içerikleri ile karşılaşıyorlar. Okul öncesi öğretmenleri ve İngilizce öğretmenlerinin birlikte yürüttükleri Erken Yıllar Programıyla çocuklarımız, fen, matematik ve sanat alanlarında İngilizce kavram ve terim bilgisine sahip olurken İngilizce konuşma ve etkili iletişim becerilerini de geliştirme fırsatı buluyorlar. Böylece okul öncesi çocuklarımız, ilkokul bölümümüzde uygulanan Oxford Uluslararası İlkokul Programı için de güçlü bir farkındalık düzeyine sahip oluyor ve programa hazır oluyorlar.

Erken yaşta okuma ve yazma, öğretimi avantajları ve dezavantajları açısından son zamanların en çok tartışılan konulardan biri olagelmiştir. Eğitimciler arasında yararları ve zararları bağlamında bir kamplaşma mevzusu haline gelen bu konuya Maya olarak temkinli ve tedbirli yaklaşıyoruz. Her çocuğun parmak izi kadar farklı olduğuna inanıyor, bilimin yol göstericiliğinde her bir çocuğumuz için hazır olmaya dikkat ediyoruz. Bu ilkeler doğrultusunda çocuklarımız, okul öncesi programımızda Maya’ya özgü okuma ve yazma içerikleri ile karşılaşıyorlar. Alfabemizdeki her bir sese denk gelen görsellerle oluşturulan Bütünleşik Okuma Yazma Yöntemi ile çocuklarımız, oyunlar oynayarak, dans ederek, şarkılar söyleyerek, 16 farklı istasyonda eşli ve gruplar halinde çalışıyorlar. Günlük yaşam içindeki etkinlikler ile  çocuklarımız doğal süreci içinde okumayı ve yazmayı öğreniyorlar. Böylece birinci sınıfa daha güçlü bir başlangıç yapabiliyorlar.

Maya’da uygulamalarımızı gerçekleştirirken kendimize “Çocuklar nasıl daha kolay, eğlenceli ve kalıcı öğrenirler?” sorusunu soruyoruz. Elleri ile yönlendirebilecekleri dokunsal materyaller olduğunda, aynı materyallerle farklı bir uygulama yapmaları için yaratıcılıkları cesaretlendirildiğinde, birlikte çalıştıklarında neşelendiklerini, kendilerine güvenerek inisiyatif alabildiklerini gözlemliyoruz. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf programlarımızda, çocuklarımızın matematiğe ilişkin olumlu tutum geliştirmeleri, somut ve anlam temelli matematik öğrenimi için Cuisenaire Çubuklarını kullanıyoruz. Cuisenaire Çubukları, birbirinden farklı renkte ve uzunlukta 10 çubuktan oluşmaktadır. Bu çubukları ve çubuklardan ilham alarak Maya tarafından oluşturulan basılı ve dijital kaynakları kullanan çocuklarımız artma ve azalma işlemelerini anlayarak eğlenceli bir şekilde öğreniyorlar. Matematik alanında gelişme eğilimi gösteren çocuklarımız Cuisenaire Matematik Çubukları ile çarpma, bölme ve kesir işlemleri ile de ilgileniyorlar.

İngilizce öğreniminde konuşma ve iletişim deneyiminin ne kadar önemli olduğunuz biliyoruz. Bu olanakları çocuklarımıza sunabilmek için Burlington English ile iş birliği yapıyoruz. Burlington English 32 ülkede İngilizce dil okulları olan İngilizce öğretim materyalleri tasarlayan dünya ölçeğinde bir eğitim kurumudur. Beils English ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sonucunda çocuklarımız Beils English Oracy Programının sınıflar düzeyinde ve temalar bağlamında özel hazırlanmış içerikleri ile İngilizce konuşma ve etkili iletişim becerilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. BEILS English Oracy Programı’nda, anadili İngilizce olan uzman eğitimciler liderliğinde daha çok öğrencilerin konuştuğu, öğrencilerin derslere bilişsel, duyuşsal ve sosyal olarak tüm benlikleri ile katıldığı aktif bir öğrenme ortamı vardır. Bir dersin en az %80’inde öğrenciler konuşur. Sanal odalarda yapılan akran ve grup çalışmaları ile her öğrencinin konuşması, verilen konularda fikir yürütmesi ve fikirlerini en etkili şekilde sunması sağlanır.

Günümüzde ilkokula başlayan çocuklarımız 2030’lu yıllarda mezun olacaklar. Farklı bir gelecek bekliyor çocuklarımızı. Maya’da onlardan geleceğin dünyasının sınırsız olanaklarını hayal etmelerini istiyoruz. Fen, Matematik, Mühendislik, Teknoloji ve Sanat öğretimindeki disiplinlerarası yaklaşımımızla (STEAM) kendi geleceklerini inşaa etmeleri için ihtiyaç duyacakları becerileri edinmelerine rehberlik ediyoruz. STEAM Uygulamaları, çocuklarımızın akademik, sosyal ve kişisel başarıya ulaşmalarında değerli ve önemli bir rol oynuyor. Günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara çıktı odaklı çözüm bulma çalışmaları çocuklarımızın yaratıcılık, merak, yılmazlık, iş birliği ve öz güven gibi transfer edilebilir beceriler edinmelerine yardımcı olurken, parlak bir geleceğe adım atmalarını sağlıyor. Kodlama, robotik ve elektronik devre araçlarını kullanarak akıllı tarım uygulamaları, akıllı vinç, akıllı barkod okuyucu gibi günlük yaşamda bireylerin rahatlıkla kullanabilecekleri çözümler üzerinde çalışıyorlar.

Maya; çocuklarınızı sabah bırakıp akşam alabileceğiniz; çocukların da sadece müfredatta yazan konuları işleyip ilgili sınavlardan not aldığı bir yer değil. Maya; öğrencilerinin kendilerini, yeteneklerini, ilgilerini ve bütünü ile çevrelerini keşfetmelerini sağlayan, öğrencinin değil “insanın” hayat yolculuğuna eşlik eden, üreten bir yer. Çocuklarımız ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendiriliyor, gerçekleştirdikleri disiplinler arası çalışmalar ve projelerle bilim ve sanat ürünlerini ortaya koyarak alemi keşfe çıkıyorlar.

Ailelerinin kendilerine kitap okuduğu, hikayeler anlattığı, birlikte şarkılar söylediği okul öncesi çocuklarının daha zengin kelime dağarcığına sahip oldukları, daha iyi okur oldukları bir gerçek. Üçüncü sınıfın sonuna kadar akıcı okuma ve anlama becerilerini edinen çocukların akademik olarak daha başarılı oldukları da birçok araştırma ile biliniyor.

Ana dilin beceri alanları olan dinleme, okuma, konuşma, yazma ve anlama alanlarında etkili bireylerin yetişmesinde önemli çalışmaların yapıldığı MayaDOKYA ülkemizdeki ilk bilimsel ve bütünleşik dil laboratuvarıdır.

Okul öncesi dönemden itibaren çocuklarımızın okuma, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma becerilerini edinebilmelerine yönelik özel çalışmaların yürütüldüğü MayaDOKYA projesi ile; okuyan, okuduğunu anlayan ve kendini ifade edebilen nesillerin yetişmesi temel önceliklerimizdendir. Çocuklarımızın hem kendilerini ifade edebilmeleri için hem de diğer akademik alanlarda konuları kavrayıp başarılı olabilmeleri için okuduğunu anlama ve anladığını ifade edebilme hayati önem taşıyor. Tüm sınıflar düzeyinde bir akademik yıl içinde en az 8 kitap okuyor, kitaba ilişkin okuma öncesi ve sonrası çalışmalarını büyük bir heyecanla tamamlıyoruz. Çocuklarımızla bir hikayenin, masalın, şiirin, makalenin, eleştiri yazısının olmazsa olmazlarını titizlikle çalışıyoruz.

Çocuklarımızın öğrenmeye dair kendilerine has özelliklerinin birbirinden farklı olduğunu biliyoruz. Bu farklılığı öğrenme ortamlarında daha nitelikli kullanabilmek adına Maya tarafından geliştirilen öğrenme stilleri envanteri uyguluyoruz. Envanter sonucu bize çocuklarımızın çalışma alışkanlıklarını, öğrenme ortamlarını daha nitelikli hale getirmekle ilgili bizim için anahtar konumunda geri bildirim veriyor. Çocuklarımızın öğrenimlerini kendi stillerine uygun olarak yürütebilmesi için bu raporu öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız ve velilerimizle paylaşıyoruz. Bu paylaşım sonrasında işbirliği içinde hem evde bir takım farklı önerilerle, hem de okulumuzda farklı önerilerle ve çözümlerle çocuklarımızın özgüvenini, motivasyonunu ve başarılarını arttırmayı amaçlıyoruz.

Hafta sonlarında kurstan kursa gezdirilen çocuklarımızı fark ettiniz mi? “Çocuğum piyano da çalsın, basketbolla da ilgili olsun, kodlamasız olmaz!” diyen bir ebeveyn tanıdık geldi mi size? Günümüz eğitim sisteminin en büyük sorunlarından birisi de bu ne yazık ki! Çocuklarımız her gittikleri kursta başlangıç düzeyinde bilgi ve beceri sahibi oluyor, deyim yerindeyse çok sayıda küçük çukur kazıyor, derinleşemiyor, kuyunun dibindeki berrak suya ulaşamıyorlar. İlgili oldukları alanda görgülü bireyler yetiştirmek üzere hayata geçirdiğimiz Tam Benlik Programımız ile çocuklarımız, özel yeteneğe sahip oldukları alanlarda, uzman öğretmenler liderliğinde, alana özel tasarlanmış atölyelerde şahsiyetlerini geliştirebilecekleri çıktı odaklı çalışmalar yapıyorlar.

Duygusal Gelişim

Duygusal gelişim; çocuklarımızın, duyguların ne olduğunu, nasıl ve niçin ortaya çıktıklarını, kendilerinin ve başkalarının duygularını anlamayı ve duyguları yönetmenin etkili yollarını öğrenmeleri ile ilgili gelişim alanıdır. Çocuklarımızın duyguları anlayabildiklerinde ve duygularını yönetebilme becerisi edindiklerinde daha olumlu ilişkiler kurabildiklerini ve bu ilişkileri sürdürebildiklerini biliyoruz.

Maya’da çocuklarımızın duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla tasarlanmış “Ben Sorun Çözerim”, “İrade Eğitimi” “Süper Yaşam Becerileri” gibi pek çok uygulama bulunmaktadır.

Her insan kendi kadar özel, her çocuk parmak izi kadar farklıdır. Onların farklılıklarını dikkate almayan, onları standartlaştıran her yöntem çocuklarımızın kendilerini keşfetme yolculuğunda onlara zarar verdiği gibi, bizim de onları tanımamızı zorlaştırıyor.  Kendinizi bazen çocuğunuza; “Seni gerçekten anlayamıyorum.” ya da “Keşke ne istediğini tam olarak bir anlayabilsem!” derken buluyor musunuz? Çocuğunuzu bir kelime ya da cümle ile tarif etmeniz istense bu kelime ya da cümle ne olurdu? “Bak anne, öğretmenimin istediği doğa resmini yaptım. Sence nasıl olmuş?” diyen çocuğunuzu rahatlatmak, arayışına son vermek için nasıl bir geri bildirim verirsiniz? Tüm bu bilinmezlerin cevabı çocuğunuzun ve sizin mizacınızda gizli.

Mizaç, doğuştan gelen, kendine özgü algı, arayış ve motivasyonları bulunan ve yaşam boyu değişmeyen bir çekirdektir. Okulumuzda her bir çocuğumuzun ve sizin mizacınızı belirliyor, raporluyor ve sizler için yorumluyoruz. Çocuklarımızın belirlenmiş mizaçlarından yola çıkarak hayattaki temel arayışlarına karşılık veriyor, akademik çalışmalarda başarılı olabilmeleri için ipuçları sunuyor, kurdukları etkileşimin niteliğini artırıyor, her bir mizaca uygun rehberlik etkinlikleri kişilik gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Hayat başarısı için sadece soru çözebilmenin yeterli olmadığını, hayatta başarılı olan bireylerin sorun çözme becerilerini de edinmiş olduklarını biliyor musunuz? Ben Sorun Çözerim programıyla çocuklarımız, kişiler arası sorunları önleyecek ve ortaya çıkan sorunları çözmelerine yardımcı olacak düşünme becerilerini edinirler. Yaşamda karşılaşabilecekleri sorunların çözümü üzerinde düşünerek alternatifler oluştururlar. Böylece ne düşünmeleri değil nasıl düşünmeleri gerektiğini davranışa dönük bir şekilde öğrenirler. Maya’da tıpkı diğer derslerde olduğu gibi sorun çözmenin de bir müfredatı ve içeriği bulunuyor ve çocuklarımız sistemli bir şekilde bu içerikler üzerinde çalışarak sorun çözme becerilerini ediniyorlar.

Çocuklarımızdan bazılarının kendilerine söylenmeden bazılarının da mutlaka hatırlatma ile ödev yapmaya başlamalarının nedeni ne olabilir? Çocuğunuz başladığı işi bitirir mi, okul çantasını kendisi hazırlar mı? Bir sorunla karşılaştığında hemen toparlanabilir mi? Karar alıp uygulamaya geçiriyor mu? Maya ekibi olarak bu soruların yanıtlarının her bireyin sahip olduğu iradesi ile ilgili olduğunu biliyoruz. Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü olarak tanımlanan iradenin tıpkı vücudumuzdaki kaslar gibi kullanıldığında güçlendiğinin, kullanılmadığında ise zayıfladığının, azim, öz kontrol, öz düzenleme, psikolojik dayanıklılık ve yılmazlık gibi alt boyutları olan içsel bir mekanizma olduğunun farkındayız. Bu sebeple tüm derslerimizde çocuklarımızın iradelerini güçlendirecek kazanımlarla ilişkilendirilmiş etkinlikler yapmayı, çocuklarımızı bu süreçlere dahil etmeyi önemsiyoruz.

Sınavlara hazırlık süreci çocuklarımızı, aileleri, öğretmenleri kısaca tüm paydaşları zorlayan bir süreçtir. Bu süreçte en çok zorlanan ne yazık ki çocuklarımız oluyor. Yeni nesil soruları anlamak ve çözmek, sınav baskısını yönetmek, arkadaşları ile yeterince vakit geçirememek, masa başında kilo almak çocuklarımızın yönetmek zorunda oldukları zorluklardan sadece birkaçı. Maya’da mentörlük uygulaması, çocuklarımızı anlamak, onlara bilişsel, duyuşsal, sosyal ve fiziksel olarak destek vermek kısaca hedeflerine ulaşana kadar onlara rehberlik etmek için geliştirildi. Mentör öğretmenlerimiz, çocuklarımıza kişiselleştirilmiş bir rehberlik hizmeti sunuyorlar. Çocuklarımız, özel bir ders öğretmeninden görebilecekleri birebir ilgiyi, takibi ve yönlendirmeyi buluyorlar. Birlikte gerçekçi hedefler belirleyerek, akıllı çalışma stratejileri ile hedeflerine ulaşıyorlar.

Fiziksel Gelişim

Fiziksel gelişim, çocuklarımızın kendi bedenleri üzerindeki kontrollerinin gelişimi, bedensel hareketlerde koordinasyonun sağlanması ve denge ile ilgilidir. Maya’da çocuklarımızın fiziksel gelişim alanına ilişkin farkındalık düzeylerini yükseltmek amacıyla kondisyonel ölçümler, parmak kas ölçümleri gibi özel uygulamalar kullanılmaktadır.

Çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve fiziksel olarak iyi olma hallerini sürdürmeleri, bilgi ve beceri edinmelerini sağlıyoruz.

Yazmanın bilişsel, duyuşsal ve psikomotor boyutları olduğu bilinmektedir. Çocuğunuzun yazı yazarken hangi elini kullandığını bilirsiniz mutlaka ama kalemi doğru tuttuğundan, kullandığı el ile ilişkili olarak defter ya da kalemin doğru pozisyonda olduğundan emin misiniz? Yazmaya büyük etkisi olan bilek ve parmak kasları yeterince güçlü mü?

Çocuklarımızın yazılı bir ürün ortaya çıkarabilmesinde çok fazla detay var. Yazma sürecine güçlü ve doğru bir başlangıç yapabilmeleri, ilerleyen dönemde yazmaya dair yaratıcı ve etkili performanslar sergileyebilmeleri için bilimsel ölçümlerle süreci yapılandırıyoruz. Süreç, okul öncesinden itibaren parmak kas ölçüm çalışmaları ile başlıyor. Öğrencilerimizin parmak kas ölçüm raporlarını velilerimiz için yorumluyor, sınıfta yaptıklarımızı paylaşıyor ve evde yapılması gerekenler hakkında öneride bulunuyoruz.

Çocuğunuzun boyunu ve kilosunu mutlaka biliyorsunuzdur ancak çocuğunuzun boy ve kilosunun bulunduğu grup içindeki normlara ne derece uyumlu olduğuna dair bir fikriniz var mı? Sizce çocuğunuz spor alanında hangi branşa yatkın olabilir? Belki gelecekte olimpiyatlarda madalya kazanabilecek çocuğunuzun bu yeteneğinden haberiniz yok. Tüm bu bilinmezliklerin yanıtı kondisyonel ölçümlerde.

Beden Eğitimi derslerimizde gerçekleştirdiğimiz kondisyonel ölçümlerle her bir çocuğumuzun güçlü sportif yönlerini, yaş gruplarına ait gelişim normlarını testlerle tarayarak belirliyor, rapor hazırlıyor, ölçüm sonuçlarını yaş, cinsiyet gibi değişkenlerle ilişkilendirilmiş bir şekilde sizler için yorumluyoruz. Öğrencilerimizin kondisyonel ölçüm raporlarını yıllar içinde takip ediyor, gelişimlerini izliyor, sonuçlarını paylaşıyoruz.

Çocuğunuz dokulu yiyecekleri yemekte zorlanıyor mu? Belirli türden kıyafetleri giymekte zorlanıyor mu? Nesneleri hareket ettirmek için parmaklarını değil de sürekli parmak uçlarını mı kullanıyor? Merdivenleri tırmanmakta ya da merdivenlerden inmekte zorlanıyor mu? Parkta bazı oyuncaklarla oynamaktan kaçınıyor mu? Arkadaşları ile sosyalleşebiliyor mu? Tahmin edebileceğiniz gibi tüm bu sorular duyu bütünleme ile ilgilidir. Duyu bütünleme son yıllarda çocuk gelişiminde çok önemli bir kavram haline gelmiştir. Duyu bütünleme, vücudumuzdan ve çevremizden gelen duyusal bilgileri organize ederek vücudumuzu çevreye uygun şekilde kullanmamızı sağlayan nörolojik işlem olarak tanımlanıyor.

Okulda bulundukları süreçte fiziksel ya da bedenen rahat olmayan çocuklarımızın duyuşsal ve sosyal açıdan da konforlu olamayacaklarının, konforsuz bir okul yaşantısını deneyim eden çocuklarımızdan da akademik başarı beklemenin karşılıksız olduğunun farkındayız. Bu nedenle okul öncesi çocuklarımızla duyu bütünleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarla kaba motor, ince motor ve algı motor becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Maya’da çocuklarımızın fiziksel ve bilişsel gelişimleri için spor ve takım oyunlarına değer veriyoruz. Ortak amaçlar doğrultusunda çocuklarımızın birlikte çalışmalarının başarı duygusunu ortaya çıkardığını biliyoruz. Bir takımın değerli üyesi olmak çocuklarımızın taktikleri ve iş birliğini anlamalarını ve dürüst bir şekilde mücadele etmenin önemini içselleştirmelerini sağlıyor. Çocuklarımızla rekabetçi takım ve spor oyunlarına dahil olmanın eğlenceli olduğunu ancak gerçek değerin bir takımda iş birlikçi ve sağlıklı bir şekilde çalışmak olduğunu paylaşıyoruz. Takım ve spor oyunlarına ilişkin bu temel ilkeler doğrultusunda Maya’da çocuklarımızın dahil oldukları voleybol, basketbol, futbol, yüzme, oryantiring, jimnastik, masa tenisi, dans takımları bulunmaktadır. Çocuklarımız hafta içi okul çıkışlarında ve hafta sonu akademik destek çalışmaları tamamlandıktan sonra yer aldıkları takımlarda sağlıklı bir yaşam için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Sosyal Gelişim

Sosyal gelişim, çocuklarımızın etrafındaki kişilerle etkileşime girmeyi öğrenmesiyle ilgili bir gelişim alanıdır. Yaşadıkları ortamda kendi kişilikleri ile ilgili algıları gelişirken diğerleri ile iletişim kurma ve başkalarının davranışlarını anlamlandırma becerisi de edinirler. Sosyal gelişim temelde çocukların arkadaşlık kurmaları ve bu süreçte yaşadıkları çatışmaları yönetmeleridir.

Maya’da çocuklarımızın empati ve etkili iletişim kurabilmelerini, kendi kişilikleri ile ilgili algıları geliştirmelerini sağlıyoruz.

Maya olarak çocuklarımızın sınıfta, atölyede, bahçede kısaca okulun tüm alanlarında eğlenerek öğrenebileceklerinin farkındayız. Bu bilinçten hareketle çocuklarımızın bütüncül gelişimlerini desteklemek için genişliği ve derinliği olan kapsamlı bir eğitsel ve sosyal kulüp programı hazırladık. Spor, kültür, bilişim, sanat, dil, edebiyat alanlarında çocuklarımızın bireysel ve takım olarak katılabilecekleri yaklaşık 30 kulüp çalışmamız bulunmaktadır. Çocuklarımız ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda dönemlik ya da yıllık tercih ettikleri kulüp çalışmalarını, uzman öğretmenlerimiz liderliğinde alana özgü öğrenme mekanlarında yürütüyorlar. Havacılık ve Model Uçak, Minecraft, Ahşap, Arts and Crafts, Maker Çocuk, Sportif Etkinlikler yürüttüğümüz kulüplerden sadece birkaçıdır.

Maya’da çocuklarımız hafta sonlarında isteğe bağlı katıldıkları kurs çalışmaları aracılığıyla meydan okuyucu zorlukları aşmayı, rekabetçi olmayı, hayata eğlenceli bir açıdan bakabilmeyi öğreniyorlar. Spor, sanat, müzik alanlarında sürdürülen kurs çalışmalarında çocuklarımız, sağlıklı bir yaşam için yapmaları gerekenleri, etkin bir yaşam stiline sahip olmayı, spor ve müzik aracılığıyla yeni beceriler edinmek için zamanlarını ve enerjilerini nasıl harcamaları gerektiğini deneyim ediyorlar. Piyano, gitar, keman, yüzme, basketbol, voleybol, tenis sürdürdüğümüz kurs çalışmalarından sadece birkaçıdır.

Maya olarak çocuklarımızın her birinin eğitim öğretim yılı içinde en az bir defa sahne deneyimi yaşamasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda çocuklarımıza farklı derslerde edindikleri bilgi ve becerileri sınıf düzeylerine göre tematik olarak farklılaştırdığımız geleneksel günlerimizde sergilemelerine olanak tanıyoruz. Bu özel günlerde çocuklarımızı topluluk önünde şiir okurken, verilen bir konu üzerinde konuşmasını yaparken, kullanmayı öğrendiği enstrümanı ile performans sergilerken, kendisine verilen rolü oynarken, birlikte besteledikleri şarkıları söylerken görebilirsiniz.

Maya’da çocuklarımızın fiziksel, sosyal, duygusal ve entelektüel olarak yaşam deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla okul sonrası çalışmalar sunuyoruz. Çocuklarımız sanat, spor, bilişim, dil, müzik alanlarında sunulan bu okul sonrası çalışmalarda; kendilerine sunulan deneyimlerden avantajlar elde ediyorlar. Bu çalışmaların bir kısmında çocuklarımız projeler yaparak ulusal ve uluslararası yarışmalara da katılıyorlar. Future Problem Solving, Model United Nations, Dubbing Fest, Minecraft, Halk Dansları, Modern Dans, Sihirli Fırça, First Lego League, Koro, Bando, Orkestra, Destination İmagination, Finansal Okuryazarlık, Satranç Maya’da sunduğumuz okul sonrası çalışmalardandır.

Ayrıcalıklı olmak Mayamızda var!