Ortaokulda Eğitim

Ortaokul, akademik fırsatlarla karşılaşılan, heyecan verici ve yeni hedeflere yol alınan yıllardır.

Maya’da ortaokul yılları çocuklarımız için yeni akademik fırsatlarla karşılaştıkları, heyecan verici ve yeni hedeflere yol aldıkları yıllardır. Ortaokul programımız çocuklarımıza gelişmek için ihtiyaç duydukları entelektüel, duygusal, sosyal ve fiziksel yapı taşlarını sunar. Ulusal müfredatın yanı sıra Oxford Uluslararası Ortaokul Programının içerikleri ile de tanışan çocuklarımız lise yıllarında devam edecekleri Oxford AQA ve A Level Diploma Programlarının kapılarını aralıyorlar. Deneyim ettikleri yoğun İngilizce programı aracılığıyla henüz liseli olmadan katıldıkları TOEFL Junior sınavından elde ettikleri başarılar gurur kaynağımız oluyor. Kişiselleştirilmiş uygulamalar ve mentörler aracılığıyla yönetilen öğretim, ölçme-değerlendirme ve akademik destek uygulamaları sonucunda çocuklarımız sekizinci sınıfın sonunda katıldıkları Liselere Geçiş Sınavında avantaj elde ediyorlar.

Entelektüel Gelişim

Merkezinde öğrenme ve öğretme mutluluğu yaklaşımı olan Oxford Uluslararası İlkokul Programı, dünyada 25 okulda, ülkemizde ise sadece Maya’da uygulanmaktadır. Program aracılığıyla çocuklarımız Oxford English, Oxford Science, Oxford Math, Oxford Well Being, Oxford Global Skills ve Oxford Computing ders içerikleri ile karşılaşıyorlar. Ulusal İngiliz müfredatını da destekleyen araştırmalara dayalı, tutarlı ve uyumlu Oxford Uluslararası Programı’mız çocuklarımız için istikrarlı bir gelişim fırsatı sunuyor. Çocuklarımız bir yandan fen ve matematik alanlarına özgü İngilizce kavram bilgisine ve becerilere hakim olurlarken bir yandan da beden, zihin ve ruh dengesi içinde proje tabanlı çalışmalarda görev alıyorlar. Haftalık çalışma programının üçte birlik bir bölümünde İngilizce’ye maruz kalan çocuklarımız İngilizce dil becerilerinde (dinleme, anlama, yazma ve konuşma) üstün performans sergiliyorlar.

İngilizce öğreniminde konuşma ve iletişim deneyiminin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu olanakları çocuklarımıza sunabilmek için Burlington English ile iş birliği yapıyoruz. BEILS 32 ülkede İngilizce dil okulları olan İngilizce öğretim materyalleri tasarlayan dünya ölçeğinde bir eğitim kurumudur. Beils English ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sonucunda çocuklarımız Beils English Oracy Programının sınıflar düzeyinde ve temalar bağlamında özel hazırlanmış içerikleri ile İngilizce konuşma ve etkili iletişim becerilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. BEILS English Oracy Programı’nda, anadili İngilizce olan uzman eğitimciler liderliğinde daha çok öğrencilerin konuştuğu, öğrencilerin derslere bilişsel, duyuşsal ve sosyal olarak tüm benlikleri ile katıldığı aktif öğrenme ortamı vardır. Bir dersin en az %80’inde öğrenciler konuşur. Sanal odalarda yapılan akran ve grup çalışmaları ile her öğrencinin konuşması, verilen konularda fikir yürütmesi ve fikirlerini en etkili şekilde sunması sağlanır.

Akademik destek çalışmalarının kişisel ihtiyaçlara göre yürütmenin ve mentör desteği ile takip etmenin yararlarını gözlemliyoruz. Ortaokulumuzda çocuklarımızın bir önceki hafta öğrendikleri içerikleri ne kadar içselleştirdiklerini görmek amacıyla hafta başında “haftanın analizi” adını verdiğimiz uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Ölçme ve Değerlendirme Birimimizin hazırlamış olduğu gelişmiş raporlar aracılığıyla her bir çocuğumuzun neyi, ne zaman, ne derinlikte öğrenmesi gerektiğine karar veriyoruz. Bu karar doğrultusunda hafta sonlarında çocuklarımızı akademik ihtiyaçları doğrultusunda destek programlarımıza dahil ediyoruz. Mentör öğretmenlerimiz tarafından çocuklarımız için hazırlanan kişiselleştirilmiş bir rehberlik ve çalışma planı ile çocuklarımız hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyorlar.

Hafta sonlarında kurstan kursa gezdirilen çocuklarımızı fark ettiniz mi? “Çocuğum piyano da çalsın, basketbolla da ilgili olsun, kodlamasız olmaz!” diyen bir ebeveyn tanıdık geldi mi size? Günümüz eğitim sisteminin en büyük sorunlarından birisi de bu ne yazık ki! Çocuklarımız her gittikleri kursta başlangıç düzeyinde bilgi ve beceri sahibi oluyor, deyim yerindeyse çok sayıda küçük çukur kazıyor, derinleşemiyor, kuyunun dibindeki berrak suya ulaşamıyorlar. İlgili oldukları alanda görgülü bireyler yetiştirmek üzere hayata geçirdiğimiz Tam Benlik Programımız ile çocuklarımız, özel yeteneğe sahip oldukları alanlarda, uzman öğretmenler liderliğinde, alana özel tasarlanmış atölyelerde şahsiyetlerini geliştirebilecekleri çıktı odaklı çalışmalar yapıyorlar.

Günümüzde okula başlayan çocuklarımız 2030’lu yıllarda mezun olacaklar. Farklı bir gelecek bekliyor çocuklarımızı. Maya’da onlardan geleceğin dünyasının sınırsız olanaklarını hayal etmelerini istiyoruz. Fen, Matematik, Mühendislik, Teknoloji ve Sanat öğretimindeki disiplinlerarası yaklaşımımızla (STEAM) kendi geleceklerini inşaa etmeleri için ihtiyaç duyacakları becerileri edinmelerine rehberlik ediyoruz. STEAM Uygulamaları, çocuklarımızın akademik, sosyal ve kişisel başarıya ulaşmalarında değerli ve önemli bir rol oynuyor. Günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara çıktı odaklı çözüm bulma çalışmaları çocuklarımızın yaratıcılık, merak, yılmazlık, iş birliği ve öz güven gibi transfer edilebilir beceriler edinmelerine yardımcı olurken, parlak bir geleceğe adım atmalarını sağlıyor. Kodlama, robotik ve elektronik devre araçlarını kullanarak akıllı tarım uygulamaları, akıllı vinç, akıllı barkod okuyucu gibi günlük yaşamda bireylerin rahatlıkla kullanabilecekleri çözümler üzerinde çalışıyorlar.

Maya; çocuklarınızı sabah bırakıp akşam alabileceğiniz; çocukların da sadece müfredatta yazan konuları işleyip ilgili sınavlardan not aldığı bir yer değil. Maya; öğrencilerinin kendilerini, yeteneklerini, ilgilerini ve bütünü ile çevrelerini keşfetmelerini sağlayan, öğrencinin değil “insanın” hayat yolculuğuna eşlik eden, üreten bir yer. Çocuklarımız ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendiriliyor, gerçekleştirdikleri disiplinler arası çalışmalar ve projelerle bilim ve sanat ürünlerini ortaya koyarak alemi keşfe çıkıyorlar.

Ailelerinin kendilerine kitap okuduğu, hikayeler anlattığı, birlikte şarkılar söylediği okul öncesi çocuklarının daha zengin kelime dağarcığına sahip oldukları, daha iyi okur oldukları bir gerçek. Üçüncü sınıfın sonuna kadar akıcı okuma ve anlama becerilerini edinen çocukların akademik olarak daha başarılı oldukları da birçok araştırma ile biliniyor.

Ana dilin beceri alanları olan dinleme, okuma, konuşma, yazma ve anlama alanlarında etkili bireylerin yetişmesinde önemli çalışmaların yapıldığı MayaDOKYA ülkemizdeki ilk bilimsel ve bütünleşik dil laboratuvarıdır.

Okul öncesi dönemden itibaren çocuklarımızın okuma, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma becerilerini edinebilmelerine yönelik özel çalışmaların yürütüldüğü MayaDOKYA projesi ile; okuyan, okuduğunu anlayan ve kendini ifade edebilen nesillerin yetişmesi temel önceliklerimizdendir. Çocuklarımızın hem kendilerini ifade edebilmeleri için hem de diğer akademik alanlarda konuları kavrayıp başarılı olabilmeleri için okuduğunu anlama ve anladığını ifade edebilme hayati önem taşıyor. Tüm sınıflar düzeyinde bir akademik yıl içinde en az 8 kitap okuyor, kitaba ilişkin okuma öncesi ve sonrası çalışmalarını büyük bir heyecanla tamamlıyoruz. Çocuklarımızla bir hikayenin, masalın, şiirin, makalenin, eleştiri yazısının olmazsa olmazlarını titizlikle çalışıyoruz.

Çocuğunuzun en iyi nasıl öğrendiğine ilişkin hiç yansımalı düşündünüz mü? Çocuğunuzun çalışma odasının tasarımının akademik başarısını olumlu ya da olumsuz etkileyebileceğini biliyor musunuz? Çocuğunuz ödevini kendi başına yapabiliyorken neden sizin hep yanı başında olmanızı istiyor? Çocuğunuzun çalışma masasının dağınık mı yoksa düzenli mi olduğuna hiç dikkat ettiniz mi? Bunlar gibi onlarca sorunun yanıtı çocuğunuzu öğrenme stillerinin belirlenmesinde gizli.

Okulumuzda her bir çocuğumuzun öğrenme stilleri profilini geçerli ve güvenilir ölçeklerle belirliyor, rapor hazırlıyor ve sizler için yorumluyoruz. Çocuklarımızın bireysel öğrenme stilleri profillerinden yola çıkarak nasıl daha başarılı olabilecekleri konusunda yol haritası oluşturuyoruz.

Duygusal Gelişim

Her insan kendi kadar özel, her çocuk parmak izi kadar farklıdır. Onların farklılıklarını dikkate almayan, onları standartlaştıran her yöntem çocuklarımızın kendilerini keşfetme yolculuğunda onlara zarar verdiği gibi, bizim de onları tanımamızı zorlaştırıyor.  Kendinizi bazen çocuğunuza; “Seni gerçekten anlayamıyorum.” ya da “Keşke ne istediğini tam olarak bir anlayabilsem!” derken buluyor musunuz? Çocuğunuzu bir kelime ya da cümle ile tarif etmeniz istense bu kelime ya da cümle ne olurdu? “Bak anne, öğretmenimin istediği doğa resmini yaptım. Sence nasıl olmuş?” diyen çocuğunuzu rahatlatmak, arayışına son vermek için nasıl bir geri bildirim verirsiniz? Tüm bu bilinmezlerin cevabı çocuğunuzun ve sizin mizacınızda gizli.

Mizaç, doğuştan gelen, kendine özgü algı, arayış ve motivasyonları bulunan ve yaşam boyu değişmeyen bir çekirdektir. Okulumuzda her bir çocuğumuzun ve sizin mizacınızı belirliyor, raporluyor ve sizler için yorumluyoruz. Çocuklarımızın belirlenmiş mizaçlarından yola çıkarak hayattaki temel arayışlarına karşılık veriyor, akademik çalışmalarda başarılı olabilmeleri için ipuçları sunuyor, kurdukları etkileşimin niteliğini artırıyor, her bir mizaca uygun rehberlik etkinlikleri kişilik gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Çocuklarımızdan bazılarının kendilerine söylenmeden bazılarının da mutlaka hatırlatma ile ödev yapmaya başlamalarının nedeni ne olabilir? Çocuğunuz başladığı işi bitirir mi, okul çantasını kendisi hazırlar mı? Bir sorunla karşılaştığında hemen toparlanabilir mi? Karar alıp uygulamaya geçiriyor mu? Maya ekibi olarak bu soruların yanıtlarının her bireyin sahip olduğu iradesi ile ilgili olduğunu biliyoruz. Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü olarak tanımlanan iradenin tıpkı vücudumuzdaki kaslar gibi kullanıldığında güçlendiğinin, kullanılmadığında ise zayıfladığının, azim, öz kontrol, öz düzenleme, psikolojik dayanıklılık ve yılmazlık gibi alt boyutları olan içsel bir mekanizma olduğunun farkındayız. Bu sebeple tüm derslerimizde çocuklarımızın iradelerini güçlendirecek kazanımlarla ilişkilendirilmiş etkinlikler yapmayı, çocuklarımızı bu süreçlere dahil etmeyi önemsiyoruz.

Liselere Geçiş Sınavına hazırlık süreci çocuklarımızı, aileleri, öğretmenleri kısaca tüm paydaşları zorlayan bir süreçtir. Bu süreçte en çok zorlanan ne yazık ki çocuklarımız oluyor. Yeni nesil soruları anlamak ve çözmek, sınav baskısını yönetmek, arkadaşları ile yeterince vakit geçirememek, masa başında kilo almak çocuklarımızın yönetmek zorunda oldukları zorluklardan sadece birkaçı. Maya’da mentörlük uygulaması, çocuklarımızı anlamak, onlara bilişsel, duyuşsal, sosyal ve fiziksel olarak destek vermek kısaca hedeflerine ulaşana kadar onlara rehberlik etmek için geliştirildi. Mentör öğretmenlerimiz, çocuklarımıza kişiselleştirilmiş bir rehberlik hizmeti sunuyorlar. Çocuklarımız, özel bir ders öğretmeninden görebilecekleri birebir ilgiyi, takibi ve yönlendirmeyi buluyorlar. Birlikte gerçekçi hedefler belirleyerek, akıllı çalışma stratejileri ile hedeflerine ulaşıyorlar.

Fiziksel Gelişim

Çocuğunuzun boyunu ve kilosunu mutlaka biliyorsunuzdur ancak çocuğunuzun boy ve kilosunun bulunduğu grup içindeki normlara ne derece uyumlu olduğuna dair bir fikriniz var mı? Sizce çocuğunuz spor alanında hangi branşa yatkın olabilir? Belki gelecekte olimpiyatlarda madalya kazanabilecek çocuğunuzun bu yeteneğinden haberiniz yok. Tüm bu bilinmezliklerin yanıtı kondisyonel ölçümlerde.

Beden Eğitimi derslerimizde gerçekleştirdiğimiz kondisyonel ölçümlerle her bir çocuğumuzun güçlü sportif yönlerini, yaş gruplarına ait gelişim normlarını testlerle tarayarak belirliyor, rapor hazırlıyor, ölçüm sonuçlarını yaş, cinsiyet gibi değişkenlerle ilişkilendirilmiş bir şekilde sizler için yorumluyoruz. Öğrencilerimizin kondisyonel ölçüm raporlarını yıllar içinde takip ediyor, gelişimlerini izliyor, sonuçlarını paylaşıyoruz.

Maya’da çocuklarımızın fiziksel ve bilişsel gelişimleri için spor ve takım oyunlarına değer veriyoruz. Ortak amaçlar doğrultusunda çocuklarımızın birlikte çalışmalarının başarı duygusunu ortaya çıkardığını biliyoruz. Bir takımın değerli üyesi olmak çocuklarımızın taktikleri ve iş birliğini anlamalarını ve dürüst bir şekilde mücadele etmenin önemini içselleştirmelerini sağlıyor. Çocuklarımızla rekabetçi takım ve spor oyunlarına dahil olmanın eğlenceli olduğunu ancak gerçek değerin bir takımda iş birlikçi ve sağlıklı bir şekilde çalışmak olduğunu paylaşıyoruz. Takım ve spor oyunlarına ilişkin bu temel ilkeler doğrultusunda Maya’da çocuklarımızın dahil oldukları voleybol, basketbol, futbol, yüzme, oryantiring, jimnastik, masa tenisi, dans takımları bulunmaktadır. Çocuklarımız hafta içi okul çıkışlarında ve hafta sonu akademik destek çalışmaları tamamlandıktan sonra yer aldıkları takımlarda sağlıklı bir yaşam için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Sosyal Gelişim

Maya’da çocuklarımızın fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel olarak yaşam deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla okul sonrası çalışmalar sunuyoruz. Çocuklarımız sanat, spor, bilişim, dil, müzik alanlarında sunulan bu okul sonrası çalışmalarda kendilerine sunulan deneyimlerden avantaj elde ediyorlar. Bu çalışmaların bir kısmında çocuklarımız projeler yaparak ulusal ve uluslararası yarışmalara da katılıyorlar. Future Problem Solving, Model United Nations, Dubbing Fest, Minecraft, Halk Dansları, Modern Dans, Sihirli Fırça, First Lego Ligi, Koro, Bando, Orkestra, Destination İmagination, Finansal Okuryazarlık, Satranç Maya’da sunduğumuz okul sonrası çalışmalardandır.

Maya’da çocuklarımız hafta sonlarında isteğe bağlı katıldıkları kurs çalışmaları aracılığıyla meydan okuyucu zorlukları aşmayı, rekabetçi olmayı, hayata eğlenceli bir açıdan bakabilmeyi öğreniyorlar. Spor, sanat, müzik alanlarında sürdürülen kurs çalışmalarında çocuklarımız, sağlıklı bir yaşam için yapmaları gerekenleri, etkin bir yaşam stiline sahip olmayı, spor ve müzik aracılığıyla yeni beceriler edinmek için zamanlarını ve enerjilerini nasıl harcamaları gerektiğini deneyim ediyorlar. Piyano, gitar, keman, yüzme, basketbol, voleybol, tenis sürdürdüğümüz kurs çalışmalarından sadece birkaçıdır.

Maya olarak çocuklarımızın her birinin eğitim öğretim yılı içinde en az bir defa sahne deneyimi yaşamasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda çocuklarımıza farklı derslerde edindikleri bilgi ve becerileri sınıf düzeylerine göre tematik olarak farklılaştırdığımız geleneksel günlerimizde sergilemelerine olanak tanıyoruz. Bu özel günlerde çocuklarımızı topluluk önünde şiir okurken, verilen bir konu üzerinde konuşmasını yaparken, kullanmayı öğrendiği enstrümanı ile performans sergilerken, kendisine verilen rolü oynarken, birlikte besteledikleri şarkıları söylerken görebilirsiniz.

Ortaokul Yerleşkelerimiz

Ayrıcalıklı olmak Mayamızda var!