Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun!

Bireyselleştirme, Geri Bildirim, Proje

Eğitim yolculuğunda temel yöntemimiz.

İş birliği içerisinde gerçekleştirilen projeler,kazanımların geliştirilmeleri için düzenli geri bildirim verme ve  başarı odaklı bireyselleştirilmiş uygulamalar  ile çocuklarımızın potansiyellerini ortaya çıkarıyoruz.

Bireyselleştirme

20 yıl önce eğitim yolculuğuna “Her çocuk parmak izi kadar farklıdır.” ilkesi ile yola çıkan Maya’da, her bir çocuğumuzu tüm özellikleri ile tanımaya çalışmak, uygulamalarımızı çocuklarımızın özelliklerine göre farklılaştırmak ve tüm süreçleri çocuk özelinde takip etmek temel önceliklerimizdendir. Üst düzeyde akademik başarıya sahip olabilmeleri, akranları ile sağlıklı ilişkiler yürütebilmeleri, duygusal ve fiziksel açıdan iyi olma hallerini sürdürebilmeleri için mizaç, öğrenme stilleri, irade düzeyi belirleme, kondisyonel ölçüm, parmak kas ölçüm, MayaDOKYA, yeterlik temelli değerlendirme gibi öncü uygulamalarımızla çocuklarımızı tek tek tanımaya çalışıyoruz. Tüm gelişim alanlarında çocuklarımızı tanımaya yönelik hayata geçirdiğimiz öncü uygulamalarımızdan elde ettiğimiz veriler doğrultusunda her bir çocuğumuza özel bireyselleştirilmiş bütüncül gelişim planı hazırlıyor, çocuklarımız ve velilerimizle paylaşıyoruz.

Geri Bildirim

Maya’da geri bildirim, tüm uygulamalarımızın ve süreçlerimizin kalbindedir. Çocuklarımızın gelişimi için geri bildirimi teşvik etmek, performans geliştirmek, güçlü ve zayıf oldukları alanları belirtmek, düzeltmek ve başarıyı artırmak amaçları doğrultusunda veriyoruz.

Geri bildirimi gün içinde gerçekleştirdiğimiz eğitim öğretim uygulamalarına ilişkin öğrencilerimize verdiğimiz gibi, velilerimize de öğrencilerinin gerçek durumları ile ilgili düzenli bilgi veriyoruz. Velilerimiz ile hem yüz yüze, hem de çevrim içi araçlarla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler aracılığıyla; öğrencilerimizin gelişimlerine ilişkin gelecek odaklı, tanımlayıcı ve bilgilendirici öneriler içeren bildirimler ile süreçleri destekliyoruz.

Proje Tabanlı Çalışma

Artık üniversiteden mezun olmanın ayrıcalık olduğu zamanlar geride kaldı. Başka bir gelecek bekliyor çocuklarımızı. Dünya; çocuklarımızdan akademik olarak başarılı, irade sahibi, sorumlu, çalışkan, değerleri olan, üretken, en önemlisi bütüncül olarak ve dengeli şekilde yetişmelerini istiyor. Bu nedenle Maya’da çocuklarımızın eleştirel ve analitik düşünebilme, sorgulama, organize etme ve sonuç çıkarma becerilerini edinebilmelerini kolaylaştıracak öğrenme içerikleri ve olanakları ile karşılaştırıyoruz.

Maya’da proje tabanlı çalışmalar da çocuklarımızın bu becerileri edinebilmelerinde en temel araçlardan biri olagelmiştir. Projeye dayalı öğrenme sayesinde çocuklarımız, günlük hayattan seçilen bir sorun çerçevesinde çalışıyor, bu sorunun çözümünde farklı disiplinlerden bilgi ve becerileri bütünleştirerek bir ürün ortaya çıkarıyorlar. Böylece iş birliği içinde günlük yaşam sorunlarına çıktı odaklı çözüm yolları bulmak için disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirebiliyorlar. Atık yağları sabuna dönüştürme, topraksız tarım uygulamaları yapma, kortizon içermeyen krem üretme, görme engelliler için barkod okuyucu üretme, akıllı tarım uygulamaları üzerinde çalıştığımız projelerden sadece birkaçıdır.

Çocuğun her ihtiyacına odaklanan Bütüncül Gelişim Modeli

Bilimsel araştırmalara ve deneyimimize dayalı olarak, hayat başarısı için çocukların her ihtiyacının dengeli olarak geliştirilmesinin son derece önemli olduğunu biliyoruz.

Bu yüzden bizim çocuklar okula geldikleri ilk günden, mezun oluncaya kadar entelektüelduygusal, fiziksel ve sosyal gelişim alanlarının her birinde bilinçli, planlı ve iyi çalışılmış bir deneyim yaşıyor.

Entelektüel

Bir çocuğun entelektüel gelişimi; yaşadığı deneyimlerin çokluğuna ve derinliğine bağlıdır. Bizim çocuklar sadece deney yapan değil, deneyim yaşayan çocuklardır.

Duygusal

Çocuklarımızın sadece dersi anlayan değil, halden anlayan çocuklar olmaları için her fırsatı değerlendiriyoruz. 

Fiziksel

Öğrencilerimizin fiziksel benliklerini takdir ediyor, potansiyellerini gerçekleştirmek için her bir öğrencimizi teşvik ediyoruz.

Sosyal

Bizim çocuklar sadece soru değil sorun çözsün, sosyal olsun düşüncesi ile bilimsel çalışmalara dayalı programlar uyguluyoruz. Sosyal; sadece bir ders adı değil, hayat dersi için lazım olan bir beceri setidir.

Ayrıcalıklı olmak Mayamızda var!