Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun!

Maya'da Projeler

Maya projeleri neden önemsiyor?

Maya’da, bilime dokunmak, bilgiyi görgüye dönüştürmek ve doğa temelli çözümler üretmek amacıyla sınıflar düzeyinde projeler gerçekleştiriyoruz. Bu projeler, öğrencilerimizin bilimsel düşünme yeteneklerini geliştirirken, aynı zamanda küresel sorunlara karşı duyarlı, çözüm odaklı bireyler olmalarını hedefliyor. 

Global Schools Programı’na dahil olarak, Birleşmiş Milletlerin belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda projelerimizi şekillendiriyoruz. Bu çerçevede, eğitim süreçlerimiz, sınıf içi uygulamalardan başlayarak çevre laboratuvarlarımıza kadar geniş bir yelpazede yürütülmektedir. Bu sayede, öğrencilerimiz bilim ve araştırma dünyasına adım atarken, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek için gerekli bilgi ve becerilere sahip oluyorlar.

Çocuklarımızın Sınıf Projeleri

22 yıldır çocuklarımızın, akademik başarısı yüksek, etkili iletişim kurabilen, sorunlar karşısında çözüm bulabilen, dirayetli ve özgüven sahibi insanlar olarak yetişmelerine rehberlik etmek temel hedefimiz oldu. Çocuklarımızın güvenle GELECEĞE yürümeleri için yaptığımız rehberliğe gurur ve mutlulukla  devam edeceğiz.

ICSE FACTORY

ICSE Factory, öğrenci ve öğretmenlerimizin birlikte yürüttüğü, okulumuzun dış dünya ile bağlarını güçlendiren bir projedir. STEM alanlarında yenilikçi projeler geliştirmelerini sağlayan bu platform, Eğlen Öğren Atölyeleri, Açık Okullaşma ve Kariyer Konuşma Çalışma Alanları ile eğitimi çeşitlendiriyor. Bu kapsamlı etkinlikler, Yeşil Mutabakat, sağlık ve dijitalleşme gibi alanlarda öğrenci ve öğretmenlerimizin birlikte çalışmalarını teşvik ederken, pek çok kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşu ile iş birliği yaparak güç birliğini sağlıyor. ICSE Factory, bu ortak çalışmalar sayesinde, okulumuzun toplumla olan bağlarını kuvvetlendiriyor ve öğrencilerimizi toplumsal sorunlara karşı duyarlı, çözüm üretebilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor.( icse.eu)

Çevre Laboratuvarı (Doğa Temelli Çözümler, Naturalistic intelligence)

Çevre Laboratuvarımızda, öğrencilerimiz doğayla iç içe, pratik ve teknolojik çözümlerle çevre bilincini pekiştiriyorlar. Karanfillerden buket yapmayı öğrenmekten saksı değiştirmeye, yağmur hasadıyla sulamadan sevgi çiçeklerini büyütmeye kadar pek çok doğa dostu etkinliği burada gerçekleştiriyorlar. Laboratuvarımız, nem sensörleri, ısı sensörleri ve akıllı sera teknolojileri gibi yenilikçi araçlarla donatılmış durumda. Bu sayede öğrencilerimiz, bitkilerin büyüme koşullarını en iyi şekilde sağlayarak, sürdürülebilir tarım uygulamalarını deneyimliyorlar. Çevre Laboratuvarı, hem teorik bilgilerin pratiğe döküldüğü hem de teknolojinin doğa ile uyumlu bir şekilde kullanıldığı bir öğrenme ortamı sunuyor. Bu alanda yürütülen projeler, öğrencilerimize doğayı gözlemleme, onu anlama ve koruma konusunda derin bir anlayış kazandırırken, geleceğe dönük çevreci çözümler geliştirme becerilerini de geliştiriyor.

Dilimizin Zenginlikleri Projesi