Hem akademik hem de yaşamsal becerileri destekleyen çok yönlü eğitim uygulamaları Maya’da.

Aşağı kaydırın

Sizi arayalım, Maya'yı anlatalım.

Çok Yönlü Eğitim Uygulamalarımız

Çocuklarımızın kazandıkları hayat başarısının bir ömür boyu sürdürülebilir olması için, bütün ihtiyaçlarının dengeli olarak geliştirilmesi çok önemli. Biz bunun farkındayız ve Maya’da bilimsel bakışı deneyimimizle canlandırdık.

Maya Mizaç

Her insan kendi kadar özel, her çocuk parmak izi kadar farklıdır. Mizaç, doğuştan gelen, kendine özgü algı, arayış ve motivasyonları bulunan ve yaşam boyu değişmeyen bir çekirdektir. Okulumuzda her bir çocuğumuzun ve sizin mizacınızı belirliyor, belirlenmiş mizaçlarından yola çıkarak hayattaki temel arayışlarına karşılık veriyor, akademik çalışmalarda başarılı olabilmeleri için ipuçları sunuyoruz. Her bir mizaca uygun rehberlik etkinlikleri kişilik gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

İrade Eğitimi

Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü olarak tanımlanan iradenin tıpkı vücudumuzdaki kaslar gibi kullanıldığında güçlendiğinin, kullanılmadığında ise zayıfladığının, azim, öz kontrol, öz düzenleme, psikolojik dayanıklılık ve yılmazlık gibi alt boyutları olan içsel bir mekanizma olduğunun farkındayız. Bu sebeple tüm derslerimizde çocuklarımızın iradelerini güçlendirecek kazanımlarla ilişkilendirilmiş etkinlikler yapmayı, çocuklarımızı bu süreçlere dahil etmeyi önemsiyoruz.

Maya ID

Hazırlamış olduğumuz geri bildirim platformu sayesinde öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal, fiziksel ve sosyal gelişimleri ile ilgili tüm süreçleri sisteme aktarıyoruz. Ders Notları, Öğretmen Görüşleri, Rehberlik Bildirileri, Uygulama Raporları, ve daha fazlasına tek bir platform üzerinden erişim sağlayabiliyor, süreçleri yakından takip edebiliyorsunuz.

Parmak Kas Ölçümleri

Yazmanın bilişsel, duyuşsal ve psikomotor boyutları olduğu bilinmektedir. Çocuğunuzun yazı yazarken hangi elini kullandığını bilirsiniz mutlaka ama yazmaya büyük etkisi olan bilek ve parmak kasları yeterince güçlü mü? Okul öncesinden itibaren parmak kas ölçüm çalışmaları yapıyor, ölçüm raporlarını velilerimiz için yorumluyor, yapılması gerekenler hakkında öneride bulunuyoruz.

Ben Sorun Çözerim

Hayat başarısı için sadece soru çözebilmenin yeterli olmadığını, hayatta başarılı olan bireylerin sorun çözme becerilerini de edinmiş olduklarını biliyor musunuz? Ben Sorun Çözerim programıyla çocuklarımız, kişiler arası sorunları önleme ve ortaya çıkan sorunları çözmelerine yardımcı olacak düşünme becerilerini ediniyor, sorun çözme becerilerini geliştiriyorlar.

mayaDOKYA

Ana dilin beceri alanları olan dinleme, okuma, konuşma, yazma ve anlama alanlarında etkili bireylerin yetişmesinde önemli çalışmaların yapıldığı MayaDOKYA ülkemizdeki ilk bilimsel ve bütünleşik dil laboratuvarıdır. Okul öncesi dönemden itibaren çocuklarımızın okuma, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma becerilerini edinebilmelerine yönelik özel çalışmaların yürütüldüğü MayaDOKYA projesi ile; okuyan, okuduğunu anlayan ve kendini ifade edebilen nesillerin yetişmesi temel önceliklerimizdendir.

Müzikolej

Müziğin çocuklarımız üzerindeki olumlu etkilerini biliyoruz. Okul öncesi dönemde Orff çalgılarıyla müzik eğitimine başlayan öğrencilerimiz üçüncü sınıf düzeyine geldiklerinde keman, gitar ve piyano enstrümanlarından biri ile eğitimlerine devam ediyorlar. Temel amacımız öğrencimizin tanıması, sevmesi ve çalması öncü uygulamamızın temel amacıdır.

Kondisyonel Ölçümler

Beden Eğitimi derslerimizde gerçekleştirdiğimiz kondisyonel ölçümlerle her bir çocuğumuzun güçlü sportif yönlerini, yaş gruplarına ait gelişim normlarını testlerle tarayarak belirliyor, rapor hazırlıyor, ölçüm sonuçlarını yaş, cinsiyet gibi değişkenlerle ilişkilendirilmiş bir şekilde sizler için yorumluyoruz. Öğrencilerimizin kondisyonel ölçüm raporlarını takip ediyor, gelişimlerini izliyoruz.

Çoklu Zeka Kuramı

Çoklu Zeka Kuramının Türk Eğitim Sistemi’ne entegrasyonu konusunda ilk girişimleri yapmış olmak Maya’nın kıvanç kaynağıdır. Bu kurama göre Sözel – Dilsel, Mantıksal – Matematiksel, Görsel – Uzamsal, Müzikal – Ritmik, Bedensel – Kinestetik, Kişilerarası, İçsel ve Doğa zekâsı olmak üzere sekiz zeka alanı bulunmaktadır. Geleneksel eğitim sayısal ve sözel alanları desteklemektedir. Tek yönlü zihin beslenmesi zekânın potansiyel gelişimini sınırlamaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizin zihinsel açıdan zengin bir şekilde beslenmeleri için öğrenme-öğretme sürecinde farklı zeka alanlarına uygun teknikler ve yöntemler kullanıyoruz.

Keşf-i Alem

Maya; öğrencilerinin kendilerini, yeteneklerini, ilgilerini ve bütünü ile çevrelerini keşfetmelerini sağlayan, öğrencinin değil “insanın” hayat yolculuğuna eşlik eden, üreten bir yer. Keşf-i Alem uygulamamız ile çocuklarımız ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendiriliyor, gerçekleştirdikleri disiplinlerarası çalışmalar ve projelerle bilim ve sanat ürünlerini ortaya koyarak alemi keşfe çıkıyorlar.

Öğrenme Stilleri

Çocuklarımızın öğrenmeye dair özelliklerinin birbirinden farklı olduğunu biliyoruz. Sessiz ve parlak ışıklı ortamda tek başına çalışabilen çocuklarımız da var, müzik ile grup içinde motivasyonu artan çocuklarımız da! Çocuklarımızın öğrenme stillerine ilişkin tercihlerini tespit ediyor bu sayede özgüven, motivasyon ve başarılarını arttırmayı amaçlıyoruz.

Tematik Öğrenme

Tematik öğrenme yaklaşımı ile çocuklarımız, farklı disiplinlere ait kavramları tanıdıkları bir tema ile ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele almayı öğreniyorlar. Gerçekleştirilen tema çalışmaları ile çocuklarımız masalarında oturup sadece dinlemek yerine etkin katılımcı oluyor, sorguluyor, fikirleri tartışıyor, araştırma yapıyor, sorun çözüyorlar. Bu sayede iletişim kurabilme, eleştirel düşünme ve karar verme becerileri de gelişiyor.

Eğitim yolculuğunda temel yöntemimiz.

İş birliği içerisinde gerçekleştirilen projeler,kazanımların geliştirilmeleri için düzenli geri bildirim verme ve  başarı odaklı bireyselleştirilmiş uygulamalar  ile çocuklarımızın potansiyellerini ortaya çıkarıyoruz.

Bireyselleştirme

Maya’da, her bir çocuğumuzu tüm özellikleri ile tanımaya çalışmak, uygulamalarımızı çocuklarımızın özelliklerine göre farklılaştırmak ve tüm süreçleri çocuk özelinde takip etmek temel önceliklerimizdendir.

Geri Bildirim

Çocuklarımızın tüm kazanımlarını desteklemek için düzenli geri bildirim vererek; çıktıları birlikte değerlendirmeyi, performanslarını geliştirmeyi, desteklenmesi gereken alanları birlikte belirleyerek düzeltmeyi ve bu yöntemle başarıyı artırmayı hedefliyoruz.

Proje Tabanlı Çalışma

Maya’da çocuklarımızın tüm kazanımları; işbirliği içinde analitik düşünebilme, organize olabilme ve sonuç çıkarma becerilerini kullanarak aktif öğrenme içinde edinmelerini amaçlıyoruz.

Ayrıcalıklı olmak Mayamızda var!