Bütüncül Gelişim Uygulamaları

Maya Mizaç

Her insan kendi kadar özel, her çocuk parmak izi kadar farklıdır. Onların farklılıklarını dikkate almayan, onları standartlaştıran her yöntem çocuklarımızın kendilerini keşfetme yolculuğunda onlara zarar verdiği gibi, bizim de onları tanımamızı zorlaştırıyor.  Kendinizi bazen çocuğunuza; “Seni gerçekten anlayamıyorum.” ya da “Keşke ne istediğini tam olarak bir anlayabilsem!” derken buluyor musunuz? Çocuğunuzu bir kelime ya da cümle ile tarif etmeniz istense bu kelime ya da cümle ne olurdu? “Bak anne, öğretmenimin istediği doğa resmini yaptım. Sence nasıl olmuş?” diyen çocuğunuzu rahatlatmak, arayışına son vermek için nasıl bir geri bildirim verirsiniz? Tüm bu bilinmezlerin cevabı çocuğunuzun ve sizin mizacınızda gizli.

Mizaç, doğuştan gelen, kendine özgü algı, arayış ve motivasyonları bulunan ve yaşam boyu değişmeyen bir çekirdektir. Okulumuzda her bir çocuğumuzun ve sizin mizacınızı belirliyor, raporluyor ve sizler için yorumluyoruz. Çocuklarımızın belirlenmiş mizaçlarından yola çıkarak hayattaki temel arayışlarına karşılık veriyor, akademik çalışmalarda başarılı olabilmeleri için ipuçları sunuyor, kurdukları etkileşimin niteliğini artırıyor, her bir mizaca uygun rehberlik etkinlikleri kişilik gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

İrade Eğitimi

Çocuklarımızdan bazılarının kendilerine söylenmeden bazılarının da mutlaka hatırlatma ile ödev yapmaya başlamalarının nedeni ne olabilir? Çocuğunuz başladığı işi bitirir mi, okul çantasını kendisi hazırlar mı? Bir sorunla karşılaştığında hemen toparlanabilir mi? Karar alıp uygulamaya geçiriyor mu? Maya ekibi olarak bu soruların yanıtlarının her bireyin sahip olduğu iradesi ile ilgili olduğunu biliyoruz. Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü olarak tanımlanan iradenin tıpkı vücudumuzdaki kaslar gibi kullanıldığında güçlendiğinin, kullanılmadığında ise zayıfladığının, azim, öz kontrol, öz düzenleme, psikolojik dayanıklılık ve yılmazlık gibi alt boyutları olan içsel bir mekanizma olduğunun farkındayız. Bu sebeple tüm derslerimizde çocuklarımızın iradelerini güçlendirecek kazanımlarla ilişkilendirilmiş etkinlikler yapmayı, çocuklarımızı bu süreçlere dahil etmeyi önemsiyoruz.

Maya ID

Hazırlamış olduğumuz geri bildirim platformu sayesinde öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal, fiziksel ve sosyal gelişimleri ile ilgili tüm süreçleri sisteme aktarıyoruz. Ders Notları, Öğretmen Görüşleri, Rehberlik Bildirileri, Uygulama Raporları, ve daha fazlasına tek bir platform üzerinden erişim sağlayabiliyor, süreçleri yakından takip edebiliyorsunuz.

Parmak Kas Ölçümleri

Yazmanın bilişsel, duyuşsal ve psikomotor boyutları olduğu bilinmektedir. Çocuğunuzun yazı yazarken hangi elini kullandığını bilirsiniz mutlaka ama kalemi doğru tuttuğundan, kullandığı el ile ilişkili olarak defter ya da kalemin doğru pozisyonda olduğundan emin misiniz? Yazmaya büyük etkisi olan bilek ve parmak kasları yeterince güçlü mü?

Çocuklarımızın yazılı bir ürün ortaya çıkarabilmesinde çok fazla detay var. Yazma sürecine güçlü ve doğru bir başlangıç yapabilmeleri, ilerleyen dönemde yazmaya dair yaratıcı ve etkili performanslar sergileyebilmeleri için bilimsel ölçümlerle süreci yapılandırıyoruz. Süreç, okul öncesinden itibaren parmak kas ölçüm çalışmaları ile başlıyor. Öğrencilerimizin parmak kas ölçüm raporlarını velilerimiz için yorumluyor, sınıfta yaptıklarımızı paylaşıyor ve evde yapılması gerekenler hakkında öneride bulunuyoruz.

Ben Sorun Çözerim

Hayat başarısı için sadece soru çözebilmenin yeterli olmadığını, hayatta başarılı olan bireylerin sorun çözme becerilerini de edinmiş olduklarını biliyor musunuz? Ben Sorun Çözerim programıyla çocuklarımız, kişiler arası sorunları önleyecek ve ortaya çıkan sorunları çözmelerine yardımcı olacak düşünme becerilerini edinirler. Yaşamda karşılaşabilecekleri sorunların çözümü üzerinde düşünerek alternatifler oluştururlar. Böylece ne düşünmeleri değil nasıl düşünmeleri gerektiğini davranışa dönük bir şekilde öğrenirler. Maya’da tıpkı diğer derslerde olduğu gibi sorun çözmenin de bir müfredatı ve içeriği bulunuyor ve çocuklarımız sistemli bir şekilde bu içerikler üzerinde çalışarak sorun çözme becerilerini ediniyorlar.

mayaDOKYA

Ailelerinin kendilerine kitap okuduğu, hikayeler anlattığı, birlikte şarkılar söylediği okul öncesi çocuklarının daha zengin kelime dağarcığına sahip oldukları, daha iyi okur oldukları bir gerçek. Üçüncü sınıfın sonuna kadar akıcı okuma ve anlama becerilerini edinen çocukların akademik olarak daha başarılı oldukları da birçok araştırma ile biliniyor.

Ana dilin beceri alanları olan dinleme, okuma, konuşma, yazma ve anlama alanlarında etkili bireylerin yetişmesinde önemli çalışmaların yapıldığı MayaDOKYA ülkemizdeki ilk bilimsel ve bütünleşik dil laboratuvarıdır.

Okul öncesi dönemden itibaren çocuklarımızın okuma, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma becerilerini edinebilmelerine yönelik özel çalışmaların yürütüldüğü MayaDOKYA projesi ile; okuyan, okuduğunu anlayan ve kendini ifade edebilen nesillerin yetişmesi temel önceliklerimizdendir. Çocuklarımızın hem kendilerini ifade edebilmeleri için hem de diğer akademik alanlarda konuları kavrayıp başarılı olabilmeleri için okuduğunu anlama ve anladığını ifade edebilme hayati önem taşıyor. Tüm sınıflar düzeyinde bir akademik yıl içinde en az 8 kitap okuyor, kitaba ilişkin okuma öncesi ve sonrası çalışmalarını büyük bir heyecanla tamamlıyoruz. Çocuklarımızla bir hikayenin, masalın, şiirin, makalenin, eleştiri yazısının olmazsa olmazlarını titizlikle çalışıyoruz.

Müzikolej

Maya Okullarında müzik eğitimi her bir öğrencimizin yaşamında önemli bir yere sahiptir. Okul öncesi dönemde Orff çalgılarıyla müzik eğitimine başlayan öğrencilerimiz üçüncü sınıf düzeyine geldiklerinde keman, gitar ve piyano enstrümanlarından birini tanıması, sevmesi ve çalması öncü uygulamamızın temel amacıdır.

Kondisyonel Ölçümler

Çocuğunuzun boyunu ve kilosunu mutlaka biliyorsunuzdur ancak çocuğunuzun boy ve kilosunun bulunduğu grup içindeki normlara ne derece uyumlu olduğuna dair bir fikriniz var mı? Sizce çocuğunuz spor alanında hangi branşa yatkın olabilir? Belki gelecekte olimpiyatlarda madalya kazanabilecek çocuğunuzun bu yeteneğinden haberiniz yok. Tüm bu bilinmezliklerin yanıtı kondisyonel ölçümlerde.

Beden Eğitimi derslerimizde gerçekleştirdiğimiz kondisyonel ölçümlerle her bir çocuğumuzun güçlü sportif yönlerini, yaş gruplarına ait gelişim normlarını testlerle tarayarak belirliyor, rapor hazırlıyor, ölçüm sonuçlarını yaş, cinsiyet gibi değişkenlerle ilişkilendirilmiş bir şekilde sizler için yorumluyoruz. Öğrencilerimizin kondisyonel ölçüm raporlarını yıllar içinde takip ediyor, gelişimlerini izliyor, sonuçlarını paylaşıyoruz.

Çoklu Zeka Kuramı

Maya Okulları, Türkiye’de çoklu zekâ kuramının eğitim sistemimize uygulanması konusunda öncü kuruluşlar arasında yer almaktadır.

Kuramın Türk Eğitim Sistemi’ne entegrasyonu konusunda ilk girişimleri yapmış olmak Maya’nın kıvanç kaynağıdır. Bu kurama göre Sözel – Dilsel, Mantıksal – Matematiksel, Görsel – Uzamsal, Müzikal – Ritmik, Bedensel – kinestetik, Kişilerarası, İçsel ve Doğa zekâsı olmak üzere sekiz zeka alanı bulunmaktadır.

Geleneksel eğitim bunlardan ikisini, yani sayısal ve sözel alanları desteklemektedir. Oysa tek yönlü beslenme nasıl metabolizma üzerinde olumsuz etkiler yaratıyorsa tek yönlü zihin beslenmesi de zekânın potansiyel gelişimini sınırlamaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizin zihinsel açıdan zengin bir şekilde beslenmeleri için öğrenme-öğretme sürecinde farklı zeka alanlarına uygun teknikler ve yöntemler kullanıyoruz.

Keşf-i Alem

Maya; çocuklarınızı sabah bırakıp akşam alabileceğiniz; çocukların da sadece müfredatta yazan konuları işleyip ilgili sınavlardan not aldığı bir yer değil. Maya; öğrencilerinin kendilerini, yeteneklerini, ilgilerini ve bütünü ile çevrelerini keşfetmelerini sağlayan, öğrencinin değil “insanın” hayat yolculuğuna eşlik eden, üreten bir yer. Çocuklarımız ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendiriliyor, gerçekleştirdikleri disiplinler arası çalışmalar ve projelerle bilim ve sanat ürünlerini ortaya koyarak alemi keşfe çıkıyorlar.

Öğrenme Stilleri

Çocuklarımızın öğrenmeye dair kendilerine has özelliklerinin birbirinden farklı olduğunu biliyoruz. Bu farklılığı öğrenme ortamlarında daha nitelikli kullanabilmek adına Maya tarafından geliştirilen öğrenme stilleri envanteri uyguluyoruz. Envanter sonucu bize çocuklarımızın çalışma alışkanlıklarını, öğrenme ortamlarını daha nitelikli hale getirmekle ilgili bizim için anahtar konumunda geri bildirim veriyor. Çocuklarımızın öğrenimlerini kendi stillerine uygun olarak yürütebilmesi için bu raporu öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız ve velilerimizle paylaşıyoruz. Bu paylaşım sonrasında işbirliği içinde hem evde bir takım farklı önerilerle, hem de okulumuzda farklı önerilerle ve çözümlerle çocuklarımızın özgüvenini, motivasyonunu ve başarılarını arttırmayı amaçlıyoruz.

Tematik Öğrenme

Tema merkezli öğretimde, öğrenciler kendi öğrenme stilleriyle çalışmaya yönlendirilirler. Böylece, öğrencilerin kendi ilgilerini çeken konuları araştırmaları ve ekip çalışması yapmaları için fırsatlar sağlanmış olur.

Maya’da her bir sınıf düzeyinde bir eğitim öğretim yılı boyunca en az bir tema seçilir ve tema çalışmaları çerçevesinde ortaya konan öğrenci ürünleri sergilenir.

Eğitim yolculuğunda temel yöntemimiz.

İş birliği içerisinde gerçekleştirilen projeler,kazanımların geliştirilmeleri için düzenli geri bildirim verme ve  başarı odaklı bireyselleştirilmiş uygulamalar  ile çocuklarımızın potansiyellerini ortaya çıkarıyoruz.

Bireyselleştirme

Maya’da, her bir çocuğumuzu tüm özellikleri ile tanımaya çalışmak, uygulamalarımızı çocuklarımızın özelliklerine göre farklılaştırmak ve tüm süreçleri çocuk özelinde takip etmek temel önceliklerimizdendir.

Geri Bildirim

Çocuklarımızın tüm kazanımlarını desteklemek için düzenli geri bildirim vererek; çıktıları birlikte değerlendirmeyi, performanslarını geliştirmeyi, desteklenmesi gereken alanları birlikte belirleyerek düzeltmeyi ve bu yöntemle başarıyı artırmayı hedefliyoruz.

Proje Tabanlı Çalışma

Maya’da çocuklarımızın tüm kazanımları; işbirliği içinde analitik düşünebilme, organize olabilme ve sonuç çıkarma becerilerini kullanarak aktif öğrenme içinde edinmelerini amaçlıyoruz.

Ayrıcalıklı olmak Mayamızda var!