Bireysel analizlerle oluşturulan, öğrencinin ihtiyacına özel çalışma planları
Maya Akademik Destek Programında.

Aşağı kaydırın

MAYA AKADEMİK DESTEK PROGRAMI (MADEP)

Ortaokulumuzda çocuklarımızın bir önceki hafta öğrendikleri içerikleri ne kadar içselleştirdiklerini görmek amacıyla hafta başında haftanın analizi adını verdiğimiz uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Ölçme ve Değerlendirme Birimimizin hazırlamış olduğu gelişmiş raporlar aracılığıyla her bir çocuğumuzun neyi, ne zaman, ne derinlikte öğrenmesi gerektiğine karar veriyoruz. Bu raporlar, sınav sonuçlarının kişiye özel analizlerinin yapılması, hata karnelerinin çıkarılmasını içeriyor. Bu veriler doğrultusunda hafta sonlarında çocuklarımızı akademik ihtiyaçları doğrultusunda kişiye özel hazırlanmış soru bankaları aracılığıyla destek programlarımıza dahil ediyoruz. Mentor öğretmenlerimiz tarafından çocuklarımız için hazırlanan kişiselleştirilmiş bir rehberlik ve çalışma planı ile çocuklarımız hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyorlar.

VİZE HAFTASI UYGULAMALARI

Lise öğrencilerimiz, sınıf geçme sistemine bağlı olarak haftalık ders saatine bakılmaksızın tüm derslerden dönemde iki adet yazılı sınava giriyorlar. Okulumuzda bu sınavları farklı tarihlerde yapmak yerine güz döneminin ilk sınav döngüsünü Kasım ayının ilk haftasına, ikinci sınav döngüsünü ise Ocak ayının ilk haftasının içine yerleştiriyoruz.

Vize Haftası Uygulaması adını verdiğimiz bu uygulama ile okul yaşamı içindeki sınav periyodunu azaltmayı, öğrencilerimizin öğretmenlerinden alabilecekleri bireysel desteği artırmayı, öğrencilerimize sınav için birlikte çalışabilme olanağı sunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaçlarımız doğrultusunda vize haftası uygulamasında öğrencilerimiz öğleden önce ilk, öğleden sonra ikinci olmak üzere günde 2 sınava giriyorlar. İlk sınav saatine kadar öğretmenlerinden destek alıyorlar, arkadaşları ile birlikte çalışıyorlar, bireysel çalışıyorlar ve sınava giriyorlar. Bu döngü öğleden sonra gerçekleşen sınav için de tekrarlanıyor.

Öğrencilerimiz odaklı kalabildikleri sınav haftası uygulamasından akademik başarı bağlamında avantaj elde ediyorlar.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI

Etkililiğini ölçemediğimiz hiçbir şeyi yönetemeyeceğimizi, geliştiremeyeceğimizi ve değiştiremeyeceğimizi biliyoruz. Bu bilinç doğrultusunda dokuzuncu sınıf düzeyinde tüm derslerden aylık, üniversite sınavlarına hazırlık kapsamında onuncu sınıftan itibaren tüm derslerden dönüşümlü olarak haftalık ve aylık ölçme ve değerlendirme uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamaların yanı sıra öğrencilerimizin üniversite sınav deneyimini içselleştirmeleri için sınıf düzeyi arttıkça katıldıkları Temel Yeterlik Testi ve Alan Yeterlik Testi sayısı da artmaktadır. 12. Sınıf öğrencilerimiz haftalık olarak hem AYT hem de TYT denemelerine katılıyorlar. Ölçme ve Değerlendirme Birimimiz tarafından değerlendirilen sınav sonuçları doğrultusunda öğrencilerimize bireysel ve grup olarak akademik destek sunuyoruz.

MENTORLUK UYGULAMASI

Liselere Geçiş Sınavına hazırlık ve Üniversite Sınavına hazırlık süreci öğrencilerimizi, aileleri, öğretmenleri kısaca tüm paydaşları zorlayan bir süreçtir. Bu süreçte en çok zorlanan ne yazık ki öğrencilerimiz oluyor. Yeni nesil soruları anlamak ve çözmek, sınav baskısını yönetmek, arkadaşları ile yeterince vakit geçirememek, masa başında kilo almak öğrencilerimizin yönetmek zorunda oldukları zorluklardan sadece birkaçı. Maya’da mentorluk uygulaması, çocuklarımızı anlamak, onlara bilişsel, duyuşsal, sosyal ve fiziksel olarak destek vermek kısaca hedeflerine ulaşana kadar onlara rehberlik etmek için geliştirildi. Mentor öğretmenlerimiz, öğrencilerimize kişiselleştirilmiş bir rehberlik hizmeti sunuyorlar. Öğrencilerimiz, özel bir ders öğretmeninden görebilecekleri birebir ilgiyi, takibi ve yönlendirmeyi buluyorlar. Birlikte gerçekçi hedefler belirleyerek, akıllı çalışma stratejileri ile hedeflerine ulaşıyorlar.

MAYA ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLIK DESTEK EĞİTİM PROGRAMI (MÜDEP)

Üniversite sınavına hazırlık, sürekli takip ve öğrenciye özel öğrenme faaliyetlerini yoğun bir şekilde içeren bir süreçtir. Ölçme ve Değerlendirme birimimizin hazırladığı raporlar ve mentor öğretmenlerimizden gelen geri bildirimler doğrultusunda hafta içi her gün iki ders saati öğrencilerimizle ek çalışmalar yapıyoruz. MÜDEP adını verdiğimiz bu çalışma programında, en fazla 3 öğrenci olmak koşulu ile öğrencilerimizin tamamlamaları ya da öğrenmeleri gereken en küçük öğrenme parçalarını masa başında ele alıyor, öğrencilerimizin herhangi bir dersten konu eksiği kalmayana kadar çalışıyoruz. Bu süreçte branş öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve mentor öğretmenlerimiz de öğrencilerimize deneyimlerini sunarak eşlik ediyorlar.

Sizi arayalım, Maya'yı anlatalım.

Ayrıcalıklı olmak Mayamızda var!