KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Öğrencilerimizin; doğa ile duygudaşlık kurabilmeleri, küresel iklim değişikliğini özümsemeleri, iklim değişikliği etkilerini azaltmak için bireysel olarak yapabileceklerini öğrenmeleri, çevresine karşı daha duyarlı bireyler olmaları ve yakın çevresinde olan kişileri bu konuda bilinçlendirmelerini hedefliyoruz. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin 21. yy becerilerini kullanmaları ve geliştirmeleri için e-twinning projeleri yürütüyoruz.
Hedeflerimiz doğrultusunda Şubat ayından itibaren Steam dersimizde “Daha İyi Bir Dünya İçin Farkındalık Yarat” uluslaralar arası projeyi yürütüyoruz.
“Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedir? Sebepleri nelerdir? İklim değişikliğinin doğaya ve canlılara etkileri nelerdir? Bizler değişimi önlemek için neler yapabiliriz?” gibi sorularla öğrencilerin konu hakkında detaylı ve kapsamlı düşünmesini sağlayarak öğrencilerdeki kavram yanılgıları düzeltildi.
Etkinlikler boyunca çeşitli web 2.0 araçlarıyla öğrenci merkezli, işbirliğine dayalı öğrenme ve 21.yy becerilerini aktif bir şekilde kullanmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Dijital bültenler, çizgi romanlar, dijital kitaplar, rozet tasarımı, etkileşimli haritalar ve çeşitli anketlerle süreci geçirdiler.

Sosyal Medyada Paylaşın

Bunlara da gözatın!