EKO-OKUL: MAYA

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Maya Okulları İncek Yerleşkesi ortaokulu olarak biz de çevre bilincini artırmak için eko tim öğrencilerimiz tarafından puanlaması yapılan, temizlik ve düzen ile ilgili kriterler içeren ‘Ayın En Temiz Sınıfı’ seçimlerini Eko- Okullar Programı içerisinde yürütmekteyiz. Bu bağlamda Kasım ayının en temiz sınıfı seçilen 5A şubemizi, Aralık ayında en temiz sınıfı seçilen 6A şubemizi tebrik ederiz.

Sosyal Medyada Paylaşın

Bunlara da gözatın!