Değerlerimiz

Empati
Kendimizi, başkalarının hislerini ve düşüncelerini sezgisel olarak anlayan, bilen ve gerektiğinde başkalarına yardım etmeye istekli bireylerden oluşan bir toplumu oluşturmaya adadık.

İnovasyon
Kendimizi işbirliğine dayalı yenilikçi uygulamalara, yeni bilgi ve teknolojileri pedagojik süreçlerimizle bütünleştirmeye ve yaratıcılığın sorumlu temsilcisi olmaya adadık.

İşbirliği
Kendimizi, ortak amaçlarımızı gerçekleştirmek için birlikte çalışmaya, birbirimizi desteklemeye ve çatışmaları barışçıl yollarla çözmeye adadık.

Mükemmellik
Kendimizi, okul toplumu üyelerinin her biri için yüksek mutluluk ve başarı beklentisinin hakim olduğu okul kültürü oluşturmaya adadık.

Güven
Kendimizi, okul toplumu üyelerinin birbirlerine inandıkları, güven odaklı bir okul kültürü oluşturmaya adadık.

Farklılık
Kendimizi, farklı kişi ve görüşlerin hoşgörü ile karşılandığı, harmoni içinde akademik bir kurum oluşturmaya adadık.

Birliktelik
Kendimizi, dürüst ve açık sözlü bir şekilde davranan, yüksek akademik ve etik standartlara sahip, birbirleri ile saygı çerçevesinde ilişki kuran bireylerden oluşan bir okul toplumu oluşturmaya adadık.