İnkılâpları


SİYASAL ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILÂPLAR
 • Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
 • Cumhuriyetin ilan edilmesi (29 Ekim 1923)
 • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
 • Türkiye’nin idari teşkilatlandırılması ve Ankara’nın başkent ilan edilmesi (13 Ekim 1923)
 • Çok partili hayata geçiş denemelerinde bulunulması

 • HUKUK ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILÂPLAR
 • 1921 Anayasası’nın kabulü (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)
 • 1924 Anayasası’nın kabulü
 • Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

 • EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILÂPLAR
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması (3 Mart 1924)
 • Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
 • Türk Tarih Kurumu’nun kurulması (12 Nisan 1931)
 • Türk Dil Kurumu’nun kurulması (12 Temmuz 1932)

 • EKONOMİK ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILAPLAR
 • İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • Kabotaj Kanunu’nun kabulü
 • Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabulü

 • TOPLUMSAL ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNKILÂPLAR
 • Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 • Kılık- kıyafet Kanunu’nun çıkarılması
 • Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik
 • Soyadı Kanunu’nun kabulü