İlkeleri


CUMHURİYETÇİLİK
Bu ilke, cumhuriyet yönetimine bağlı olmayı, onu korumayı, yaşatmayı ve yüceltmeyi amaçlar.
Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen bazı inkılaplar:
 • Saltanatın kaldırılması.
 • Cumhuriyetin ilan edilmesi.
 • Anayasanın kabul edilmesi.
 • TBMM’nin açılması.
 • Siyasi partilerin kurulması.
 • Kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesi.

 • MİLLİYETÇİLİK
  Milliyetçilik, Türk milletini sevmek ve yüceltmeye çalışmaktır. Bu ilke, milli birlik ve beraberliğimizin temel taşıdır. Milletin bağımsızlığını hedefler.
  Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen bazı inkılaplar:
 • Türk Tarih Kurumu’nun kurulması.
 • Türk Dil Kurumu’nun kurulması.
 • Kabotaj Kanununun çıkarılması.
 • TBMM’nin açılması.
 • İzmir İktisat Kongresinin yapılması.
 • Milli bir Türk devletinin kurulması.

 • HALKÇILIK
  Halkın milli egemenliğini, mutluluğunu ve refahını sağlama esasına dayanır.
  Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen bazı inkılaplar:
 • Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi.
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi.
 • Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilen inkılâplar.
 • Soyadı kanunu çıkarılması.

 • LAİKLİK
  Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesi, devlet düzeninin akla, mantığa ve bilime dayandırılmasıdır.
  Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen bazı inkılaplar:
 • Halifeliğin kaldırılması.
 • Tekke ve zaviyelerin kapatılması.
 • Anayasanın kabul edilmesi.

 • DEVLETÇİLİK
  Bu ilke, Türk toplumunun refahı için fertlerin yapamayacağı işi devletin üstlenmesi esasına dayanır. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı amaçlar.
  Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen bazı inkılaplar:
 • Fabrikaların kurulması.
 • Sümerbank’ın ve Etibank’ın kurulması.

 • İNKILÂPÇILIK
  Bu ilke, Türk toplumunu bütün yönleriyle ve sürekli olarak çağdaşlaştırmayı hedef alır. Amaç, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmaktır.
  Bu ilke doğrultusunda gerçekleştirilen bazı inkılaplar:
 • Eğitim ve öğretim birliğinin sağlanması.
 • Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi.
 • Kıyafette değişiklik.
 • Uluslar arası takvim, saat ve ölçü birimlerinin kabul edilmesi.