Askerliği

1896-1899 yıllarında Manastır Askeri İdadi`sini bitirip, İstanbul`da Harp Okulunda öğrenime başladı. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu., Harp Akademisi`ne devam etti. 11 Ocak 1905`te kurmay yüzbaşı rütbesiyle Akademi`yi tamamladı. 1905-1907 yılları arasında Şam`da 5. Ordu emrinde görev yaptı. 1907`de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu. Manastır`a III. Ordu`ya atandı. 19 Nisan 1909`da İstanbul`a giren Hareket Ordusu`nda Kurmay Başkanı olarak görev aldı. 1910 yılında Fransa`ya gönderildi. Picardie Manevraları`na katıldı. 1911 yılında İstanbul`da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı.
1911 yılında İtalyanların Trablusgarp`a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı. 22 Aralık 1911`de İtalyanlara karşı Tobruk Savaşını kazandı. 6 Mart 1912`de Derne Komutanlığına getirildi.

Ekim 1912`de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır`daki birliklerle savaşa katıldı. Dimetoka ve Edirne`nin geri alınışında büyük hizmetleri görüldü. 1913 yılında Sofya Ateşemiliterliğine atandı. Bu görevde iken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. Ateşemiliterlik görevi Ocak 1915`te sona erdi. Bu sırada I. Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal 19. Tümeni kurmak üzere Tekirdağ`da görevlendirildi.

1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı`nda, Mustafa Kemal Çanakkale`de bir kahramanlık destanı yazıp İtilaf Devletlerine "Çanakkale geçilmez! " dedirtti. 18 Mart 1915`te Çanakkale Boğazını geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız donanması ağır kayıplar verince Gelibolu Yarımadası`na asker çıkarmaya karar verdiler. 25 Nisan 1915`te Arıburnu`na çıkan düşman kuvvetlerini, Mustafa Kemal`in komuta ettiği 19. Tümen Conkbayırı`nda durdurdu. Mustafa Kemal, bu başarı üzerine albaylığa yükseldi. İngilizler 6-7 Ağustos 1915`te Arıburnu`nda tekrar taarruza geçti. Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal 9-10 Ağustos`ta Anafartalar Zaferini kazandı. Bu zaferi 17 Ağustos`ta Kireçtepe, 21 Ağustos`ta II. Anafartalar zaferleri takip etti. Çanakkale Savaşlarında yaklaşık 253.000 şehit veren Türk ulusu onurunu İtilaf Devletlerine karşı korumasını bilmiştir. Mustafa Kemal`in askerlerine "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!" emri cephenin kaderini değiştirmiştir.

Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları’ndan sonra 1916`da Edirne ve Diyarbakır`da görev aldı. 1 Nisan 1916`da tümgeneralliğe yükseldi. Rus kuvvetleriyle savaşarak Muş ve Bitlis`in geri alınmasını sağladı. Şam ve Halep`teki kısa süreli görevlerinden sonra 1917`de İstanbul`a geldi. Veliaht Vahdettin Efendi`yle Almanya`ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu seyahatten sonra hastalandı. Viyana ve Karisbad`a giderek tedavi oldu. 15 Ağustos 1918`de Halep`e 7. Ordu Komutanı olarak döndü. Bu cephede İngiliz kuvvetlerine karşı başarılı savunma savaşları yaptı. Mondros Mütarekesi`nin imzalanmasından bir gün sonra, 31 Ekim 1918`de Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına getirildi. Bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım 1918`de İstanbul`a gelip Harbiye Nezareti’nde (Bakanlığında) göreve başladı.