Ortaokul Düzeyinde Maya Lingua-cultural Yaklaşımı

Türkiye gibi, İngilizcenin sınıf dışında iletişim dili olarak kullanılmadığı her bağlamda, öğrencilerin yabancı dili öğrenebilmeleri için en uygun yaş aralığı 11 ila 18’dir. Bu dönemde, beynimizdeki dil ediniminden sorumlu bölüm esnekliğini korumaktadır ve dil farkındalığı en üst seviyededir.

Öte yandan, bireyin sosyal rolü anlamında da bu yaş aralığı İngilizce öğrenmek için oldukça uygundur. Ergenler sadece yetişkinler gibi birçok soyut bilişsel operasyonu başarıyla gerçekleştirmekle kalmaz, aynı zamanda sosyal anlamda yetişkinlerden çok daha rahat ve uyumlu hareket edebilirler. Bu sosyal profilleri de onları etkin dil öğrencileri yapar.

İngilizce öğrenimi için bu denli öneme sahip ergenlik dönemi, Maya Lingua-cultural Yaklaşımı’nın uygulamalarının da özünü oluşturmaktadır. Artık zeytin ağacının somut olarak fide olmaktan çıkıp ilk zeytinlerini verdiği dönemdir.

Bin beş yüz elli saate yakın yüz yüze İngilizce dersini, ara tatil ve yaz tatilleri haricinde, 360 saatlik sınıf dışı okuma ve etkinlik çalışmalarıyla destekliyoruz. Avrupa Komisyonu’nun belirlediği B2 seviyesine gelen öğrencilerimiz, artık tüm uluslararası sınavlarda geçerli bir not alarak kendilerini kolaylıkla ispat edebilir. Bu seviye; Maya Lingua-cultural Yaklaşımı deneyimini tamamlayan öğrencilerin, İngilizce konuşulan tüm ülkelerdeki eğitim kurumlarında veya iletişim dili sadece İngilizce olan liselerde eğitim hayatlarına devam edebilecekleri anlamına geliyor.

Temel eğitim seviyesini tamamlayan öğrencilerimiz:

Teknik tartışmalarda ve çeşitli alanlara münhasır konularda soyut veya somut argümanları, karmaşık metinleri ve bu tür bağlamların ana fikirlerini anlayabilir

Ana dili İngilizce olan veya İngilizceyi ana dili seviyesinde kullanabilen bireylerle gelişen spontane sözlü bağlamlarda belirli bir akıcılık derecesinde doğal bir biçimde etkileşim kurabilir.

Belirli fikirlerin veya konuların olumlu ve olumsuz yönlerini ele alabileceği tematik konularda geniş söylem biçimleri kullanarak net ve teferruatlı metinler üretebilir.

Maya Lingua-cultural Yaklaşımı, işte tam olarak bu dönemde birincil ürünlerini ortaya koyuyor: İngilizce konuşabiliyor olmak, uluslararası bağlamlarda sağlıklı ve sürdürülebilir münasebetlere yatırım yapabilmek anlamına gelmeyebilir. Karşı kültürü bilmek, kendi kültürü dışındaki yaşam tarzlarını anlamak, onlarla empati kurabilmek ve kendi kültürünü de özgüven ve gururla paylaşabilmek; bizlerin “kültürlerarası iletişimsel yeterlik” dediğimiz önemli bir iletişim becerisidir.

Öğrencilerimize karşı dilde var olmayı öğretirken, çocuklarımıza dünya vatandaşı olabilmeyi öğretiyoruz.

Öğrencilerimize karşı dilde var olan öteki insanları öğretirken, aslında mayasında mutlu olmak yatan öğrencilerimize kendi kültürlerini ve benliklerini İngilizce de ifade edebilme özgürlüğünü sunuyoruz.

Öğrencilerimize karşı dildeki kültürü ve düşünce teamüllerini öğretirken, aslında Maya çocuklarına aklı, bilimi, pozitif ve entelektüel düşünceyi ve tüm insanlığın ortak paydası olan sanatı ve kültürü öğretiyoruz.