Okul Öncesi Düzeyinde Maya Lingua-cultural Yaklaşımı

Dört, beş ve altı yaşlarındaki öğrencilerimize eğitim veren Maya Okul öncesi bölümünde ilk iki sene 360, altıncı yaş gruplarında ise 540 saatlik bir İngilizce programını, okul öncesinde dil öğretimi konusunda uzman öğretmenlerimiz, koordinatörlerimiz ve akademik danışmanlarımızla birlikte yürütüyoruz.

İngiliz diline küçük yaştan itibaren maruz kalmanın önemi, uygulamalı dilbilim alan yazınında belirtilmektedir. Öte yandan bu yaş grubunun ana dilini gelişimsel seviyelerine uygun bir biçimde edinmeleri de en az ikinci yabancı dil öğretimi kadar mühimdir. Çocuklarımız dünyaya ve yaşamlarına ana dilleriyle dokunmakta, düşünmeyi, düşlemeyi, kendilerini ifade etmeyi ve çevrelerindeki insanları anlamayı ana dil becerilerinin çemberi dâhilinde gerçekleştirmektedir. Eğitim yaşamları boyunca da matematikten fen bilgisine, sosyal bilimlerden sanat derslerine kadar tüm branşlardaki başarı performansları, ana dillerini kullanma yeterlikleriyle doğru orantılıdır.

Bu noktada; Maya Lingua-cultural Yaklaşımı, Maya ailelerine “Ana sınıfında tüm gün İngilizce!”, “Yabancı öğretmenlerle İngilizce eğitimi” veya “İngilizceyi anaokulunda bitiriyoruz!” minvalinde, bilimsel pedagojik temellerden uzak bir retorikle yaklaşmamaktadır. Bu tür yaklaşımlar ve nihayetinde uygulamalar, çocuklarımızda dil öğrenmeye karşı, sonradan telafisi ve tedavisi çok zor olan dil kaygısı geliştirmelerine sebep olabilir.

O halde, biz ana sınıflarımızda (4yaş ve 5 yaş) İngilizce öğretimi adına neler yapıyoruz?

Çocuklarımızın gelişimsel seviyelerine uygun görsel ve işitsel malzemeler eşliğinde, oyun ve eğlence ile çocuklar için anlamlı hale getirilmiş doğal dil öğrenme ekolojisini yaratıyoruz.

Çocuklara yabancı dil öğretiminde dil ediniminin gelişimsel süreçleriyle uyumlu temalarla, öğrenim sürecini çocuklarımız için somut ve keyifli bir deneyime çeviriyoruz.

Çocuklarımızın İngilizce öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlıyor, dil öğrenme kaygısı geliştirmemeleri için öz yeterliklerini pekiştirecek dil etkinlikleri sunuyoruz.

Öğrencilerimizin Pre A1 (ön A1) seviyesinde İngilizce içeriğiyle, oyunlar, şarkılar, eğlence etkinlikleri gibi keyif dolu görevlerle dile maruz kalmasını sağlıyoruz ve bu yolla, ilköğretim yılları için ön hazırlık yapıyoruz.

Başarı ve merak duygusunu her an tetikleyerek öğrencilerimizin dil öğrenmeye karşı içsel motivasyon geliştirmesini sağlıyoruz.

Somut nedensellik, nesne manipülasyonu ve fiziksel etkinlikler kullanarak dilin doğasını çocuğun yaşamında görsel, işitsel ve devinsel anlamda karşılığı olan eylemlerle öğretiyoruz.

Her bir çocuğumuzun kişilik tipini, çoklu zekâ profilini ve öğrenme stili özelliklerini dikkate alarak sınıf içi etkinliklerimizi tasarlıyoruz.

Pedagojik ve dilbilimsel özellikleri uluslararası anlamda onaylanmış, etkin dil öğretimi kitapları, kaynakları ve materyalleri kullanıyoruz.