Lise Düzeyinde Maya Lingua-cultural Yaklaşımı

Zorunlu eğitimin son dört yıllık dilimini kapsayan lise eğitimi, İngilizce öğretimi anlamında çok boyutlu bir sürece dönüşmektedir. Öğrencilerimiz bir yandan yükseköğretime doğru ilk farkındalıklarını ve kararlarını alırken, diğer taraftan İngilizce öğretiminde B1/B2 seviyelerinden yolculuklarına devam etmektedirler. Maya Okulları olarak liseye adım atan her öğrencinin benzer dil yeterliği seviyelerinde olmadığının farkındayız; bu gerçek bizi, öğrencilerimizin dil yeterliklerine özel çalışmalar yapmaya itiyor. Özellikle dokuzuncu sınıf seviyesini, lise öğrencilerimizin dil becerileri anlamında homojen gruplar oluşturabilmeleri anlamında önemsiyor ve pedagojik tercihlerimizi bu anlamda atıyoruz.

Maya Okulları’nın İngilizce yeterlikleri bakımından lise çıkış hedefi B2 seviyesinin son aşamalarıdır. Bu yeterlik seviyesi dünyanın tüm seçkin üniversitelerinde eğitim görmek için kabul görmektedir. Öğrencilerimizle birlikte kendimize koyduğumuz bu hedefi TOEFL sınavı ile belgelemek ise hem en büyük motivasyon kaynağımız hem de yegâne amacımızdır. Maya Okulları kültürüyle dil öğretimini deneyimlemiş olan tüm öğrencilerimizin;

B2 seviyesinde dil becerilerine sahip olmasını;

TOEFL ve benzeri uluslararası dil yeterlik sınavlarında başarılı olmalarını;

Üniversitelerin hazırlık sınavlarından muaf olmalarını;

Lise sonrası eğitim yaşamlarında İngilizce’nin onlar için bir engel değil, bir fırsat olmasını hedefliyoruz.

Bu hedefleri yerine getirebilmek için B1 seviyesinden itibaren sadece genel İngilizce becerilerini değil, aynı zamanda bilişsel akademik dil becerilerine de odaklanıyoruz. Öğrencilerimizin kendilerini farklı resmiyet seviyelerindeki iletişimsel bağlamlarda doğru ve yetkin bir biçimde ifade etmelerini sağlayacak dil unsurlarını, onlara sınıf içinde ve dışında sunduğumuz öğretim ortamlarında deneyimlemelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda TOEFL’a yönelik uygulamalar yaparak öğrencilerimizin gelişimlerini sürekli olarak uluslararası dil sınavlarının içeriği ve biçimsel unsurlarıyla destekliyoruz.

Maya Lingua-Cultural Yaklaşımı esaslarına göre, tüm bu dil öğrenimi deneyimini; kültürlerarası iletişimsel becerileri pekiştirmeye yönelik ders içerikleri, bilgi ve farkındalık etkinlikleriyle harmanlıyoruz. Amacımız; İngilizce’yi konuşan ve uluslararası kültürel bağlamlarda meziyet olarak kabul gören davranış kodlarını ve teamüllerini de öğrencilerimize öğretmektir. Bu anlamda, lise seviyesinde kültürler arası farkındalık eğitimi, çocuklarımızın açık fikirli, adil fikirli, empatik ve diğer kültürler ve yaşam biçimlerine saygılı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak için tasarlanmıştır.