İlkokul Düzeyinde Maya Lingua-cultural Yaklaşımı

Güncel yaşamın bir parçası olmayan yabancı bir dili okulda öğrenmek, biraz da zeytin ağacı büyütmeye benzer. Çocuğumuz anaokulundan itibaren onlarca saat İngilizce eğitimi alır ve aileler olarak, çoğunlukla bunca çabanın ve emeğin somut karşılıklarını ilk yıllarda göremeyebilir ve kaygılanırız.

İlkokul seviyesi, çocuklarımızın bilişsel ve duygusal anlamda daha narin fideler oldukları bir dönemdir. Ayrıca malumunuz, “Ağaç yaşken eğilir” ve bu süreç içinde yapılan tüm yatırımlar, doğru vakit geldiğinde çocuğumuzun köklü bir ağaç gibi büyüyüp serpilmesini sağlar.

Maya Okullarında ilkokul dönemi boyunca yabancı dil eğitimi, işte tam olarak bu felsefe üzerine kuruludur. Çocuklarımız dört sene boyunca toplamda 1,944 saat yüz yüze İngilizce dersi alır ve ara dönem ile yaz tatilleri dışında, sadece eğitim öğretim döneminde toplamda 250 saat dolayında sınıf dışı okuma ve dil etkinlikleri yapar.

Bu bağlamda öğrencilerimiz Avrupa Komisyonu’nun belirlediği dil yeterliklerinden A2+ seviyesini tamamlayarak iletişimsel dil becerilerini aşağıdaki somut yeterlikler olarak sergileyebilir:

İlkokulu tamamlayan öğrencilerimiz;

Günlük yaşam bağlamlarında sıklıkla kullanılan deyiş ve ifadeleri, sözlü ve yazılı olarak anlayabilir.

Birebir bilgi paylaşımında ve temel iletişimsel görevlerde, sözlü ve yazılı olarak söylem geliştirebilir.

Ani ve beklenmedik bağlam gereksinimlerinde, kendini ve çevresini basit söylemler kurarak tanımlayabilir.

Bu temel kazanımlara ek olarak Maya Okullarının kurumsal İngilizce öğretimi yaklaşımında öğrencilere sunduğumuz ve bireysel kazanımlar olarak hayati bulduğumuz diğer, tamamlayıcı yeterlikler de bulunmaktadır.

Bunlar;

Öğrencilerimiz İngilizce öğrenme konusunda öz yeterlilik ve öz güven geliştirir. Biz buna “English as a Symbol of Success” (Başarının Sembolü olarak İngilizce) diyoruz; çocuklarımızın İngilizce öğrenirken geliştirdikleri başarı duygusunu, yaşamlarının her alanına genelleyerek öncelikle huzurlu, çevresine ve yaşadığı topluma karşı proaktif davranışlar geliştiren üretken bireyler olmaları için çabalıyoruz.

Maya Okulları, hiçbir çocuğunun dil kaygısı geliştirmemesi için tüm bilimsel önlemleri alır, uygular ve bu uygulamaların çıktılarını dikkatle gözlemler. Bu husus, üzerinde dikkatle durduğumuz bir konudur. Hiçbir öğrencimizin, yaşamının hiçbir aşamasında yabancı dil kaygısıyla yaşamaması için tüm bilimsel önlemleri alıyoruz.

İngilizce öğrenimi sürecinde, her bir öğrencinin bireysel öğrenme gerekçesini keşfetmesini sağlıyoruz. Dil öğrenmeyi öğrencinin doğal yaşamının keyifli bir parçasına dönüştürüyoruz.