Başarıyı Tesadüfe veya Tercihe Bırakmıyoruz

Etkin yabancı dil öğreniminin üç temel sütunu vardır: Neden İngilizce öğrendiğini bilen öğrenciler, yetkin ve donanımlı öğretmenler ve verimli bir öğrenme ekolojisi. Deneyimli İngilizce öğretmenlerimizle, tüm dünyada kullanılmakta olan kaliteli öğrenme materyallerimiz ve kaynaklarımızla, son teknoloji öğrenme araçlarımızla ve öğrencilerimizin gelişimsel özelliklerine uygun öğrenme ortamlarımızla verimli bir öğrenme ekolojisi kurduk.

Ne var ki biz, hedeflerin yeterli olmadığı kanısındayız. Ülkemizde akademiden özel sektöre; tüm alanlarda İngilizceyi çok iyi bilen bireylere büyük bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Birçok ulusal şirkette dahi, en üst düzey yöneticilerin yabancı kökenli olması veya bu tür kurumlarda yetkin vatandaşlarımızın İngilizce yeterlikleri yüzünden terfi alamamaları bilinen bir gerçektir. O halde İngilizce biliyor olmak, bu dilde iletişim kurabilmenin ötesinde bazı yeterliklere sahip olmayı gerektiriyor.

Maya Lingua-cultural Yaklaşımı, pratikte öğrencilerimizin yaşamına şu şekilde dokunuyor:

Dil eğitimin her katmanında; öğretmede, materyal tercihinde, ölçmede ve değerlendirmede ikinci dil ediniminin temel kuramları ışığında hareket ediyoruz.

Bilimsel anlamda iyi uygulama olarak bilinen öğretim yöntemleri ve tekniklerini harmanlayarak çift dilli ve çift kültürlü bireyler yetiştiriyoruz.

İngilizce öğrenmeyi, sınıfta öğrenciye ders anlatmak olarak görmüyor; gerek klasik-verimli kaynaklar gerekse çevrimiçi Web araçlarıyla özerk öğrenmeyi destekleyerek, dil öğrenmenin bağlamını sınıftan öğrencinin sosyal yaşamına kadar genişletiyoruz. “Bireysel Erişim Merkezi’nde öğrencilerimize sunduğumuz çok sayıda materyal ile dil öğrenimi için etkili bir öğrenme ekolojisi yaratıyoruz.

Öğrencilerimizin okul saatlerinin yanı sıra, okul dışı çalışmalarını da şekillendiriyoruz: Ev ödevleri, projeler ve portfolyo çalışmalarıyla öğrencilerimizin bireysel öğrenme stillerini keşfetmelerini sağlıyoruz.

Uluslararası dil sınavlarıyla (Cambridge ESOL Sınavları: KET, PET, FCE, CAE, CPE ve TOEFL) öğrencilerimizin İngilizce yeterliklerini somut ve geçerli bir biçimde belgeliyoruz.

Aramıza sonradan katılan öğrencilerimize destek dersleri veriyoruz.

Her bir öğrencinin başarı grafiğini sürekli takip ederek bireysel dönütler veriyor; hiçbir Mayalının geride kalmaması için çaba gösteriyoruz.

Sadece geride kalanları değil; üstün başarı gösteren öğrencileri de dikkatle izliyoruz. İngilizce yeterlikleri yüksek olan öğrencilerimize öğretmen-veli görüşmelerinde dönütler vererek öğrencimizin eğitim yaşamını planlıyoruz.

İngilizce dersi dâhilinde yapılan yazılı sınavların yanı sıra, tüm Maya Okulları’nda yapılan ortak iletişimsel dil sınavlarıyla, kurumsal verimliliğimizi sürekli bir biçimde ölçerek doğru zamanda doğru eğitsel hamleleri yapıyoruz.

İngilizce Bölüm Başkanlığı olarak mesleki gelişim etkinlikleri düzenleyerek kendimizi sürekli bir biçimde yeniliyoruz.

Yılda ortalama 470 saatlik İngilizce dersi sunan Maya Eğitim Kurumlarında, anaokulundan lise son sınıfa kadar, toplamda 5,760 saatlik bir İngilizce programı uygulanmaktadır. Bu programı tamamlayan öğrencilerimizin yükseköğretimde ve iş yaşamında İngilizce’yi etkin bir biçimde kullanabilmelerinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz.