Maya Okulları, anaokulundan başlayarak lise seviyesine kadar öğrencilerimize en üst seviyede İngilizce öğretmek için ulusal ihtiyaçları gözeterek uluslararası yabancı dil öğretimi politikaları ışığında kurumsal bir İngilizce eğitimi deneyimi sunmaktadır.

Biz bu deneyime “Maya Lingua-cultural Dil Öğretim Yaklaşımı” diyoruz.

Bu yaklaşım İngilizce’yi iletişim aracı olarak sosyo-kültürel unsurlarıyla kullanmayı ve öğrencilerimize dünya vatandaşı olmayı sunmaktadır.

Maya Lingua-cultural Dil Öğretim Yaklaşımı’nın hedeflediği kültürel dünya vatandaşlığı kavramının önemi, aslında tüm ailelerin çocukları için hayali olan “bir yabancı dili iyi bilmek” hedefi altında yatmaktadır.