Ben Sorun Çözerim

Maya Okullarının öncü uygulamalarından biri olan Ben Sorun Çözerim (BSÇ) programı üzerinde en fazla araştırma yapılan sorun çözme yöntemidir. BSÇ programının amacı, çocuklara kişilerarası sorunları önleyecek ve ortaya çıkan sorunları çözmelerine yardım edecek düşünme becerilerini öğretmektir. BSÇ’de çocuğuna ne düşünmesi değil nasıl düşünmesi öğretilir.