Parkta Bir Gün Tiyatro oyunu

  14 Ocak 2019

İncek yerleşkesi 4 ve 5 yaş grupları öğrencilerimiz için 15 Ocak 2019 tarihide okulumuzun konferans salonunda “Parkta Bir Gün” isimli tiyatro oyunu sahnelendi.
Öğrencilerimiz tiyatro oyununu izlerken bir parkta karşılaşan üç kedi aracılığıyla arkadaşlık, paylaşma, hoşgörü, yardımlaşma pro-sosyal davranışlarına sahip olmanın önem ve gerekliliğini yaşamın içinden örneklerle gözlemleme fırsatı elde etti. Oyun sırasında gelişen olumsuz durumlar karşısında kendilerini tutamayarak oyuna katılım gösteren öğrencilerimiz, sahip oldukları olumlu tutum ve davranışlarla bizleri gururlandırdı. Sorumluluk, empati ve başkalarına karşı saygılı davranmayla ilgili örtük mesajlar içeren oyunda yapılan danslar da öğrencilerimizde etkileyici izler bıraktı.
Okul öncesi çağında edinilen birçok beceri ve tutumun yaşamın ileriki yıllarına etki edeceği bilincinden hareketle öğrencilerimizle nice sanat dolu etkinliklere…


Parkta Bir Gün Tiyatro oyunu Parkta Bir Gün Tiyatro oyunu Parkta Bir Gün Tiyatro oyunu Parkta Bir Gün Tiyatro oyunu Parkta Bir Gün Tiyatro oyunu Parkta Bir Gün Tiyatro oyunu Parkta Bir Gün Tiyatro oyunu Parkta Bir Gün Tiyatro oyunu Parkta Bir Gün Tiyatro oyunu Parkta Bir Gün Tiyatro oyunu