Okul Öncesi Karınca Teması Sergisi

  26 Şubat 2019

Okul öncesi öğrencilerimizin 2018–2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladıkları Şubat ayı boyunca çalışmalarının odağında “Karınca” teması ve “İş birliği” farkındalık kavramına yer verilmiştir. Okul öncesi çağı çocuklarında farkındalık kazandırmak amacıyla yürüttüğümüz prososyal davranış edinim süreçlerinde, arkadaşlık, sorumluluk, sabır becerilerine ilişkin çalışmaları birinci dönemde tamamlayan öğrencilerimiz, ikinci dönemde de sarmal yapıda ele aldığımız prososyal davranışlardan “İş birliği”ne yönelik farkındalık kazandırmayı amaçlayan çalışmalar uygulamışlardır. 
Doğal ortamda iş birliğine yönelik çalışma sisteminin en iyi gözlemlenebileceği canlılar olan karıncalar da Şubat ayının teması olarak uygulamalarda yer almıştır. Şubat ayı boyunca hedeflenen kazanımlara "Karınca" aracılığıyla ulaşılması amaçlanmıştır. 
Gözlem yapma, ritmik sayma, basit toplama işlemleri yapma, nesneleri ölçme, görsel materyali inceleme, duygu ve düşüncelerini özgün biçimde ifade etme, küçük kas kullanımı gereken hareketleri yapma kazanımları çerçevesinde öğrencilerimiz karınca teması aracılığıyla planlanan etkinlikleri uygulamışlardır. Karıncaları yakından tanımak için onların yuvalarını gözlemlemişlerdir. Kil kullanarak kendi karınca yuvalarını oluşturmuşlardır. Yer fıstığı, boncuk, hamur, karton kullanarak kendi karıncalarını üç boyutlu olarak çalışıp, bu yuvada yaşayan karınca sayını bulmak için ritmik sayma ve toplama becerisini pekiştirici etkinliklere katılmışlardır. Bu şekilde planlanan uygulamalar ile öğrencilerimiz, kabuklu yer fıstıklarını boyayarak karıncaya dönüştürmüşler, sınıf arkadaşları ile atık materyaller kullanarak üç boyutlu dev karınca oluşturmuşlar, karıncaların yuvalarını toprağın alında ve üzerinde nasıl yapılandırdıklarını killere elleriyle şekil vererek uygulamışlar, iki boyutlu olarak karıncalar ile ilgili özgün kompozisyonlar ortaya çıkarmışlardır. Öğrencilerimizin karınca teması ve iş birliği farkındalık kavramı ile ilgili yürüttükleri çalışmalar esnasında oluşturdukları özgün ürünler 26 Şubat Salı günü okul öncesi koridorumuzda gerçekleştirilen tema sergisinde yer almıştır.
Tüm bu kapsamlı çalışmalardan edindikleri bilgi ve becerilerini özgün yollarla ifade ettikleri ürünlerden oluşan sergimiz 26 Mart 2019 tarihine kadar sergilenecektir.


Okul Öncesi Karınca Teması Sergisi Okul Öncesi Karınca Teması Sergisi Okul Öncesi Karınca Teması Sergisi Okul Öncesi Karınca Teması Sergisi Okul Öncesi Karınca Teması Sergisi Okul Öncesi Karınca Teması Sergisi Okul Öncesi Karınca Teması Sergisi Okul Öncesi Karınca Teması Sergisi Okul Öncesi Karınca Teması Sergisi Okul Öncesi Karınca Teması Sergisi