Mayasında Bilim Olan Şenlikler 5 Yaşında

  30 Mayıs 2019

Maya Okulları kuruluşundan bu yana eğitime bakış açısıyla fark yaratmış, öncü, özgüleşmiş ve inovatif uygulamalarıyla eğitim sistemine projeksiyon tutmayı başarmış mutlu ve donanımlı bireyler yetiştirme hedefinde kararlılıkla ilerlemektedir.
Bireylerin hayata uyumunun ancak bütüncül gelişimlerinin desteklenerek gerçekleşebileceği inancında olan okulumuzda her alanda disiplinler arası çalışmalar yapmak; öğrencilere yaratıcı, eleştirel, dönüşümlü, alternatifli ve tasarım odaklı düşünme becerilerini geliştirmek için fırsatlar yaratmak temel ilkelerimizdendir. Bu amaçlarla öğrencilerimizin 21. Yüzyıl becerilerini geliştirmeye yönelik olarak her disiplinde olduğu gibi bilim, fen ve teknoloji alanlarında da öğrencilerin beceri gelişimlerini desteklemek, ilgili alanlarda bilgili ve görgülü bireyler olarak yol almalarını sağlamak amaçlarıyla okulumuzda inovatif bilim şenliği gerçekleştirilmiştir.
Planlanıp tasarlanmasından sunulmasına kadar tüm süreçleri öğrenciler tarafından hazırlanan Maya Science Festte “Maya çatısı altında 4 yaştan 14 yaşa herkes bilim yapsın” sloganıyla yola çıkılmış, kıymetli ve uzman kurum işbirlikleri ve öğrencilerin mentörlüğündeki atölyelerle herkese bilim yapma cesareti, özgüveni ve fırsatı verilmiştir. Bilimin ışığının Maya Bilim Atölyelerinde yandığı şenlikte bilimin üç boyutu olan merak- atölye ve proje basamakları altyapısı işlenmiştir.
Atölyeler sayesinde bilimin mutfağına giren Mayalı Öğrenciler sıvı azot, kuru buz, obleck ve fil dişi macunu gibi birbirinden zengin içerikli birçok deney, meyvelerden pil yapımı, tesla bobini, plazma küresi, slime yapımı, hava roketi gibi birçok etkinlik, 3D kalem, görüntü ve yazıcı etkinlikleri, optik illüzyon gösterileri, rüzgar gülü yapımı, daphnia incelemesi, Da Vinci ornikopter, Güneş teleskobu gözlemleri ve birçok bilimsel oyun deneyiminin yanında ‘Makey Makey’,  ‘Uçak Modeli’, ‘Helyum Balonu’, ‘Parfüm Yapımı’ ve ‘Mum Yapımı’ atölyelerinde bilim yapma fırsatı buldular. Eğlenerek, oynayarak, yaparak ve yaşayarak bilim üreten öğrencilerimiz farklı gösteri deneylerine tanık olmanın yanı sıra yıl boyu ulusal ve uluslararası ölçekte ödül almış projeleri inceleyerek bilim motivasyonunu ve cesaretini kazandılar. 
Öğrencilerimizin bilimle mayalanmasını sağlayan tüm Fen Bilimleri Zümre öğretmenlerimize, şenliğin planlanmasından uygulanmasına kadar emek veren ve etkin katılımlarıyla sürece güç katan öğrencilerimize teşekkür ederiz.


Mayasında Bilim Olan Şenlikler 5 Yaşında Mayasında Bilim Olan Şenlikler 5 Yaşında Mayasında Bilim Olan Şenlikler 5 Yaşında Mayasında Bilim Olan Şenlikler 5 Yaşında