Maya'da Stem Çalışmaları

  07 Mart 2019

Maya Okulları STEM çalışma grubunun aylar süren ön hazırlıkları nihayetinde 5.sınıflarla, interdisipliner yaklaşımla, sera teması üzerinden çalışmalara başlanmıştır. Matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve bilişim teknolojileri kazanımlarını içeren bu çalışmada öğrencilerin kritik düşünme, soru sorma ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz süreçte seralar ile ilgili araştırarak bilgi edinmenin yanı sıra kendi seralarında deneysel çalışmalarını sürdürecek ve gözlemlerini kaydedecektir. Öğrencilerimiz STEM ekibi tarafından hazırlanan çalışma planı doğrultusunda bir bilim insanı gibi çalışacak ve bilimin ışığında yeni kazanımlar, deneyimler elde edeceklerdir. Katkı sağlayan öğrencilerimize ve emekleri için kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ederiz. 


Maya'da Stem Çalışmaları Maya'da Stem Çalışmaları Maya'da Stem Çalışmaları