Maya'da Oyun Haftası

  20 Mayıs 2019

Oyun, çocuğun yaratıcılığını en özgür şekilde ortaya koyduğu ortamdır. Çocuk oyun sayesinde kendini tanımaya başlar, kendi güçlerini sınayarak bazı alanlarda girişimlerde bulunmaya doğru yol alır. Oyun oynamak çocuğun en temel ihtiyaçlarından biridir.  Çocuklar oyun oynayarak hayatta kalma, beden kontrolü sağlama, çevreyi tanıma, duygularını kontrol etme, ilişki kurma, dikkat, yaratıcılık ve iş birliğini öğrenir. Oyun çocuğun yaşının her alanında vardır fakat günümüz çocukları geçmiş zamanlarda sokakta oynanan oyunlar konusunda yeterli bilgiye sahip değiller. Çünkü günümüz çocukları teknoloji ile daha fazla zaman geçirmektedir. "Sokak Oyunları" olarak adlandırılan bu oyunlar şuan etkisini kaybetmek üzeredir. 
Maya Okulları Oran yerleşkesi PDR zümresi tarafından bu kültürün yok olmaması için öğrencilerimizle "Oyun Haftası" kapsamında ilkokul öğrencilerine sokak oyunları oynatılmıştır. Bu bağlamda öğrencilerin kendilerinden sınıf olarak büyük ve küçük öğrencileri tanımaları sağlanmış, öğrenciler arasındaki iletişim güçlendirilmiş, oyun kuralları tekrar hatırlatılmış ve sokak oyunları tanıtılmıştır.


Maya'da Oyun Haftası Maya'da Oyun Haftası Maya'da Oyun Haftası Maya'da Oyun Haftası Maya'da Oyun Haftası Maya'da Oyun Haftası