Maya’da EcoRise Fırtınası Esiyor

  22 Nisan 2019

Maya Okulları’nda uygulanan EcoRise programımızla çocuklarımızın sürdürülebilirlik, tasarım inovasyonu ve sosyal girişimcilik becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler yaparak, anasınıfı, birinci sınıf ve ikinci sınıf öğrencilerimizi günlük yaşamlarında karşılaşacakları durumlarla mücadele etmeye teşvik ediyoruz. EcoRise, öğrencilere çevre okuryazarlığı, sosyal inovasyon ve uygulamalı tasarım becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin enerji, su, atık, ulaşım, hava kalitesi, yiyecek ve kamusal alanlar ile ilgili gerçek dünyadaki sürdürülebilirlik sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için Fen Bilimleri Zümresi aşağıda yer alan etkenlere odaklanmaktadır:

• STEM Eğitimini Geliştirme: EcoRise, teorik ve pratik arasındaki boşluğu kapatır, öğrencilerin Fen ve Matematik kavramlarını anlamalarına yardımcı olur.

• Sürdürülebilirliği Teşvik Etme: Öğrenciler çevre okuryazarlığı ve yönetimini geliştirir, sürdürülebilir yaşam uygulamalarını benimser ve topluluklarında lider ve yaratıcı değişim yapıcı olarak hareket eder.

• Yeşil Kariyerler: Öğrenciler, kariyer fırsatlarını paylaşan mimarlık, bilim, tasarım ve yeşil teknolojiyi temsil eden ve kendi alanlarındaki en yeni buluş ve trendleri paylaşan profesyonellerden öğrenir ve ilham alırlar.

• 21.Yüzyıl Becerilerini Geliştirme: Program, yaratıcılık ve yenilik, eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği, teknoloji okuryazarlığı ve liderlik gibi temel becerileri geliştirmek için tasarım düşünme yöntemlerini içerir.


Maya’da EcoRise Fırtınası Esiyor Maya’da EcoRise Fırtınası Esiyor Maya’da EcoRise Fırtınası Esiyor Maya’da EcoRise Fırtınası Esiyor Maya’da EcoRise Fırtınası Esiyor Maya’da EcoRise Fırtınası Esiyor Maya’da EcoRise Fırtınası Esiyor Maya’da EcoRise Fırtınası Esiyor