Maya Çekirdek Uygulamasında Odak Grup Çalışmaları

  07 Aralık 2019

Mizaç, kişilerin yaşamdaki temel arayışlarını, motivasyonlarını, yönelimlerini ve algı önceliklerini belirleyen bir “Çekirdek”tir.  Maya Çekirdek Uygulamasında da öğrencilerimizin mizaçlarını belirleyerek onların ihtiyaçları ve motivasyonları doğrultusunda bireysel farklılıklarını göz önünde tutarak eğitim sürecinde potansiyellerini tam olarak ortaya çıkarmalarını hedeflemekteyiz. Bu hedeften yola çıkarak öncelikle öğrencilerimizin mizaçlarını belirleyerek onların mizaç özelliklerine uygun yaklaşımları paylaşmak amacıyla anne-babalarımıza yönelik 7 Aralık 2019 Cumartesi Maya Okulları psikolojik danışmanlık birimimiz tarafından odak grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Anne-babalar, çocuklarının kişisel-sosyal özellikleri, potansiyel motivasyonu, öne çıkan yetenekleri ve olası riskleri, çalışma alışkanlıkları, sorun çözme yaklaşımları vb. konularda bilgilendirilmiştir. Bu detaylı paylaşım sürecinde bizlere destek olan öğretmenlerimize ve katılım gösteren velilerimize teşekkür ederiz.


Maya Çekirdek Uygulamasında Odak Grup Çalışmaları Maya Çekirdek Uygulamasında Odak Grup Çalışmaları Maya Çekirdek Uygulamasında Odak Grup Çalışmaları Maya Çekirdek Uygulamasında Odak Grup Çalışmaları Maya Çekirdek Uygulamasında Odak Grup Çalışmaları Maya Çekirdek Uygulamasında Odak Grup Çalışmaları Maya Çekirdek Uygulamasında Odak Grup Çalışmaları Maya Çekirdek Uygulamasında Odak Grup Çalışmaları Maya Çekirdek Uygulamasında Odak Grup Çalışmaları