Kitaplar En İyi Dostumuzdur

  10 Mayıs 2019

Birinci sınıf öğrencilerimiz Türkçe ve Hayat Bilgisi dersleri kazanımları kapsamında Oran Sevgi Yılı Halk Kütüphanesine gezi düzenlediler. Kütüphane, yetişkin okurlarına kitap ödünç verme hizmeti ile kaynakların kütüphane dışında da kullanımına imkan tanıyor. Kütüphanenin içerisinde bulunan Çocuk Bölümünde okulöncesi ve ilkokul çağındaki öğrenciler de araştırma ve kitap okuma ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Öğrencilerimizde bu bölümde hem kitap okudular hem de okudukları kitaplarla ilgili etkinlik yaptılar. 
Kütüphane gezisi öncesi eğitsel hazırlık yapılıp ön bilgi edinilmesi, çocuk kitapları yazarlarının yaşamları ve kişilikleri hakkında bilgi sahibi olma, birlikte etkinlik yapma, gözlemlemiş ve incelemiş oldukları bilgileri derste sunum halinde paylaşabilme, okul dışında da öğrenme ve bilgi sahibi olabilme konularında deneyimler kazandılar. 
Kütüphanede uyulması gereken kuralları tekrar öğrendiler. Keyifli vakit geçiren öğrencilerimiz zamanlarını kitap okuyarak verimli kullanabileceklerini yaşayarak öğrenmiş oldular.


Kitaplar En İyi Dostumuzdur Kitaplar En İyi Dostumuzdur Kitaplar En İyi Dostumuzdur Kitaplar En İyi Dostumuzdur Kitaplar En İyi Dostumuzdur Kitaplar En İyi Dostumuzdur Kitaplar En İyi Dostumuzdur