GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ!

  01 Nisan 2021

Çevreci Yaklaşımlar
Geri dönüşüm ile birlikte doğaya bırakılan atık madde miktarı azalırken, doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufu sağlanır.
Tüketimin, her geçen gün daha da çoğaldığı bu çağda, atık malzemeleri değerlendirmek, önemli bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Asıl işlevini yapamaz hale gelerek kullanılamaz duruma gelen birçok şeyi biraz bakım ve tamirle işlevsel kılabiliriz ya da onlardan değişik yeni ürünler elde edebiliriz. 3. sınıflarımızda yürütülen t-MAYA müfredatı kapsamında etkinlikler gerçekleştiren Mayalılar da, evlerinde bulunan atık malzemelerden ve eskiyen ya da küçülen kıyafetlerinden, kullanılabilir yeni ürünler tasarladılar.


GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ! GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ! GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ! GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ! GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ!