Araştırmacı Çocuk Gezisi

  18 Ekim 2019

İnsanın temel ihtiyaçlarından en önemlileri hayatta kalmak, barınmak, toplumda kabul görmektir. Birey olarak  temel ihtiyaçlarımızı  giderirken doğa ile iç içe olmalı ve doğayı korumalıyız. Doğaya zarar vermeden, doğayı koruyarak  sürdüreceğimiz bir yaşam tüm bitki ve canlıların da aynı şekilde hayatta kalmasını sağlayacaktır. 
"Doğayı nasıl koruyabiliriz? Bu konuda neler yapabiliriz?" ’sorularına cevap aramak için 3. sınıflarımız; Araştırmacı Çocuk Merkezi’ne giderek “Geyikli Kasabası” atölye çalışmasına katılmışlardır. Doğayı ve doğanın bileşenlerini tanıyarak, “Geyikli Kasabası’nda nasıl bir yaşam kurmalıyız ki en az sayıda bitki ve hayvan zarar görsün?” problemine çözüm bulmuşlardır. Oyun oynayarak, deneyimleyerek, düşünerek öğrenmenin keyfine varmışlardır. Tüm canlıların yaşam alanını korumanın doğanın geleceği açısından önemini bir kez daha kavrayarak eğlenceli bir atölye çalışması gerçekleştirmişlerdir. 


Araştırmacı Çocuk Gezisi Araştırmacı Çocuk Gezisi Araştırmacı Çocuk Gezisi Araştırmacı Çocuk Gezisi Araştırmacı Çocuk Gezisi Araştırmacı Çocuk Gezisi Araştırmacı Çocuk Gezisi Araştırmacı Çocuk Gezisi Araştırmacı Çocuk Gezisi Araştırmacı Çocuk Gezisi Araştırmacı Çocuk Gezisi Araştırmacı Çocuk Gezisi Araştırmacı Çocuk Gezisi Araştırmacı Çocuk Gezisi Araştırmacı Çocuk Gezisi