Afetlere Hazırlık Eğitimi

  08 Ekim 2019

Öğrencilerimiz karşılaşabilecekleri doğal afetlere karşı hazırlıklı olmaları amacıyla Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Ekipleri Tavsiye Grubunda yer alan GEA tarafından verilen eğitime katıldılar. GEA Ekibi ulusal ve uluslararası alanda yaşamı tehdit eden bütün felaketlerde, afet sonrasında enkaz altında kalmış insanlara ulaşmak için arama kurtarma operasyonları gerçekleştirmekte, ihtiyaç halinde afet bölgesinde tıbbi ve insani yardım faaliyetleri sürdürmektedir. GEA ekibinin bu uygulamalı eğitimde verdikleri son derece kıymetli bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz.


Afetlere Hazırlık Eğitimi Afetlere Hazırlık Eğitimi Afetlere Hazırlık Eğitimi Afetlere Hazırlık Eğitimi