4.Sınıflarımız Sıfır Atık Projesini İnceliyor

  13 Mayıs 2019

“Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.
Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ve okulumuzda da Okul Aile Birliği iş birliğinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve Okul Aile Birliği üyelerimizin katılımı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ziyaret edildi. Bakanlık Sıfır Atık Dairesi yetkilisi tarafından 4.sınıf öğrencilerimize Sıfır Atık Projesi, israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atıkların ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması hakkında sunum yapıldı. Sunum sonrasında atık  ayrıştırma yerleri, kompost gübrenin yapılması, geçici atık depolama yerleri de incelendi.
Emeği geçen Okul Aile Birliğine ve Fen Bilimleri zümremize teşekkür ederiz.


4.Sınıflarımız Sıfır Atık Projesini İnceliyor 4.Sınıflarımız Sıfır Atık Projesini İnceliyor 4.Sınıflarımız Sıfır Atık Projesini İnceliyor 4.Sınıflarımız Sıfır Atık Projesini İnceliyor 4.Sınıflarımız Sıfır Atık Projesini İnceliyor 4.Sınıflarımız Sıfır Atık Projesini İnceliyor