2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILIŞI

  24 Ağustos 2020

    Atatürk: “İlk ilham; ana baba kucağından sonra, okuldaki öğretmenin dilinden, vicdanından, eğitiminden alınır.”

İnsanoğlu  var olduğundan beri, yeni şeyler öğrenmek ve bilgiye sahip olmak ister. Gelişmiş toplumlarda bilgi; güç ve otoritedir. Bilgiye ulaşmak için ise modern teknoloji ile donatılmış kurumlara ihtiyaç vardır. Bu kurumlar okullardır. Okullarımızın amacı; siz sevgili öğrencilerimizi donatarak, hayata ve geleceğe hazırlamaktır. Şüphesiz ki çağdaşlaşmanın, modernleşmenin, kalkınmış ve mutlu bir toplum olmanın yolu da eğitimden geçer.

 İnsanın en değerli varlık, sevginin en hünerli güç, bilginin en yenilmez kuvvet, eğitimin en yüce değer olduğuna inanan ve her şeyin insanı sevmekle başladığını benimseyen Maya Okulları Antalya olarak  2020-2021 eğitim ve öğretim yılına başlamanın coşku ve heyecanı içindeyiz.


2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILIŞI 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILIŞI