YENİ NESİL ÖĞRENME ARACI: MINECRAFT EDUCATION EDITION

  11 Nisan 2019

Giriş

Akıl kelimesi anlamak, düşünmek anlamına gelirken; iki şey arasında bağ kurmaya da akıl etmek denilebilmektedir. Örneğin insanla doğa, doğayla hayvan, nesneyle dünya gibi. Akıl etmek zekâ faktörünü harekete geçirirken birden fazla fonksiyon devreye girmektedir. Geride bıraktığımız yüzyıllarda tek iş koluna odaklanmak veya bir konuda uzmanlaşmak önemli bir çabayken; 21.yy’da hızla artan bilgi birikimi insanların dünyayı algılama ve yaptığı işlere odaklanma konusunda bütüncül bir yaklaşıma doğru sürüklemiştir.

Bütüncül yaklaşımlarda birden fazla disiplin bir araya getirilir. Doğası gereği birden fazla fonksiyonun devreye girmesi işler arasındaki bağı arttırmaktadır. Bizler de okulumuzda tek başına disiplinlerin öğrenci yaşamına etkisini gözlemlemekteyiz. Yıllar içerinde tek disiplinlerin etkisinin azaldığını; yaşamla arasındaki bağın azaldığını fark etmekteyiz. Nitekim okul olarak bütüncül yaklaşımlar konusunda çalışmalar yapmaktayız. Bu işlerden biri de Minecraftedu!

Minecraftedu nedir?

Minecraft, 2009 yılında hayatımıza sanal dünya inşa etme oyunu olarak karşımıza çıktı. Daha sonra çocukların ilgisini çokça çeken bu oyun, Microsoft firması tarafından satın alınmış ve eğitim sürümü eklenerek yeni bir hal kazanmıştır. Minecraft Education olarak tüm dünyada eğitim camiasına sunulmuştur. Sizlere sunulan bloklarla istediğiniz her şeyi tasarlayabilir, yapabilir ve oluşturabilirsiniz. Doğal yaşam seleksiyonuna uygun bir dünya tasarımı gerçek yaşam farkındalığını değiştirebilmektedir. Örneğin bir baraj oluşumu için gerekli olan coğrafi şekli oluşturmanız beklenmektedir. Bir yol üzerinde tasarlamanız gereken yaya geçidi varsa; gerçek bir yaya geçidi resmini açıp çizgileri saymanız sağlayabilir.

Bir Öğretim Tekniği 

Maya Okulları olarak bizler de; yeni nesil öğrenme araçlarından biri olan Minecraftedu’yu derslerimize bütünleşmiş olarak kullanmaktayız. Nitekim oyun tabanlı öğrenme ve proje tabanlı öğrenme alanlarında oldukça etkili bir şekilde çalışmaktayız. İnşa ve süreç temelli bir sanal bir platform olarak proje ödevleri için oldukça elverişlidir. İş birliği, takım çalışması, eleştirel düşünme, proje tabanlı çalışma gibi becerilerin gelişmesini destekleyen bu uygulama kazanımların yerleşmesi konusunda oldukça katkı sağlamaktadır. Bilgiyi deneyimlemek, öğrenciye eşsiz öğrenme fırsatı sağlamaktadır. Açık bir öğrenme dünyası olan bu platformda fazlasıyla öğrendiklerini kullanabilecektir. Çalışmalara yön verirken yaratıcılık, çalışmaları herhangi bir yerde inşa ederken uzamsal zekâyı desteklendiğini biliyoruz, bu bilgi fen ve sanat bilgisinin yan yana gelmesinin ne denli faydalı olduğunu kanıtlamaktadır.

Öğrencilerimiz 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 5.sınıf sosyal bilgiler dersinde Üretim-Dağıtım ve Tüketim alanında bir çalışma yaptılar. Bu konuda bir senaryo hazırladılar. Kurguya göre işlerine yarayacak üç şehir seçtiler. Konya, Kayseri ve Ankara şehirlerinin bu konuya uygun olduklarını belirterek; harita üzerinden şehirlerin yerini tespit ettiler, şehirlerin birbirlerine olan harita üzerindeki uzaklıklarını hesapladılar. Konya Ovası’nda buğday tarımı yaptılar, elde ettikleri buğdayı Ankara Un Fabrikası’na getirerek işlediler. Kayseri’de un, Ankara’da simit olarak karışımıza çıkan ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarında satışını yaptılar. Bu kurgu için Sosyal Bilgiler, Matematik ve Bilişim öğretmenlerinden destek alarak bütüncül bir çalışma gerçekleştirdiler. Bu kurguyu 5. Eğitim Teknolojileri Zirvesinde Dijital Dünya’da dönüşen sınıflar konu başlığı altında Türkiye’de öncü uygulama olarak sunulmuştur. Bu çalışma öğrencilerimiz için olduğu kadar öğretmenlerimiz içinde faydalı olmuştur. Sosyal Bilgiler ve Bilişim zümrelerimizin birlikte hazırladığı ders planları Minecraftedu’nun resmî web sayfasında yayınlanmıştır.

Bütüncül yaklaşımın görüldüğü bir başka çalışmada öğrencimiz bir stadyum inşa etmiştir; proje konusu olarak enerji kaynaklarını çalışmıştır. Çalışma için bir stadyum inşa etmiştir. Bu çalışmada futbol sahasının alanını belirlemek için Matematik öğretmeninden, stadyumun enerji ihtiyacını karşılamak için enerji kaynaklarını oluştururken Fen Bilimleri öğretmeninden, stadyum inşa ederken kullandığı kodlama dili için bilişim öğretmeninden ve en son stadyum içinde yönlendirme yapan tabelalardaki yazım yanlışları için de Türkçe öğretmeninden yardım alarak bir proje çalışması yapmıştır. Bu çalışmamız da yine Minecraftedu’nun resmî web sayfasında yayınlanmıştır.

Atatürk’ün vefatının 80. Yıl dönümde öğrencimiz Minecraftedu dünyasında “Ata’ya Armağan” adlı çalışma yapmıştır. Bu çalışma sırasında oran-orantı için Matematik, tarihsel süreci için Sosyal Bilgiler ve kodlama için Bilişim öğretmenlerinden destek alarak bütüncül bir yaklaşımla bir ürün ortaya çıkmıştır. Çalışmamızı sosyal medya hesaplarımızda bulabilirsiniz.

Kulüp çalışmalarında da oldukça iyi bir yol aldığımızı düşünüyoruz. Öğrencilerimiz, Fen Bilimleri zümresi tarafından yürütülen Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi’ne katkı sağlamak amacıyla kulüp saatlerinde Minecratfedu dünyasında bitki ve hayvan figürleri tasarlayarak sanal dünya basamağında çalışmalara destek olmuştur.