Kondisyonel Ölçümler

Maya Okullarında kondisyonel ölçümler ile öğrencilerimizin esneklik, sürat, dayanıklılık ve kuvvet özellikleri ölçülmektedir. Bu ölçümlerin amacı öğrencilerimizin güçlü sportif yönlerinin testlerle taranarak tespit edilmesi, potansiyel sporcu kitlelerine ilişkin veri tabanı oluşturulması, aynı yöntemle yaş gruplarına ait gelişim normlarının ve obezite eğilimlerinin belirlenmesidir.